Ilgaz Kayak Tesisleri kiraya veriliyor

Ilgaz-2 (Yurduntepe) Kayak Tesisleri, yatırım giderleri ve genel giderler (16.242.000,00 TL) kiracıya ait olmak üzere; ilk 5 yıl için aylık 7.500,00 TL, yıllık 90.000,00 TL, ikinci 5 yıl için aylık 15.000,00 TL yıllık 180.000,00 TL, son 7 yıl için aylık 30.000,00 TL yıllık 360.000,00 TL olmak üzere 17 yıllık kira muhammen bedeli 3.870.000,00 TL üzerinden; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulü (Artırma) 17 yıl süreli kiraya verilecek.

İhale 26 Kasım 2019 Salı günü saat 11.00’de Valilik Binası toplantı salonunda yapılacak. İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai saatleri içersinde ücretsiz olarak görülebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.