İLANBİS Yönetmeliği 1 Temmuz'da yürürlükte

Resmi ilan ve reklamlar, 1 Temmuz’dan itibaren tamamen elektronik ortamda alınıp dağıtılacak. 

Basın İlan Kurumu tarafından, resmi ilan ve reklamların elektronik ortamda İLANBİS (İlan Bilişim Sistemi) aracılığıyla ilân verenlerden alınması ve süreli yayınlara dağıtılmasının sağlanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlendiği Yönetmelik Resmi Gazete’nin 12 Ocak 2017 tarihli 29946 sayısında yayımlanmıştı. Yönetmelik, 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giriyor.

Yönetmelikle Resmî İlân ve Reklâm Yayınına İlişkin Usûl ve Esaslar Yetkili kullanıcıların belirlenmesi ve değişikliği başlığı altında; Kullanıcı işlemleri, Resmî ilânların tahmini bedelinin hesaplanması ve fatura tanzimi, Yayınlama yöntemi, Resmî ilân ve reklâmların gönderilmesi, Resmî ilân ve reklâmların onayı, Resmî ilân ve reklâmların süreli yayınlara dağıtımı, Özel ilân ve reklâmların dağıtımı ve Geri bildirim maddeleri yeniden düzenlendi.

Buna göre, İLANBİS aracılığıyla resmi ilan ve reklamların kuruma gönderilmesi, bunların düzeltilmesi, teyit veya iptal edilmesi gibi işlemlerin yapılması için ilan veren tarafından iki kişiden az olmamak üzere yetkili kullanıcı belirlendi.

Resmi ilan ve reklamlar İLANBİS üzerinden yayın talimatı (üst yazı) ile kaydedilecek. Kullanıcılar, resmi ilan ve reklamlara ait metin veya görselleri dijital teknolojilere göre kurum tarafından belirlenecek şekilde gönderecek.

Resmi ilanların tahmini bedelleri, ilan verenlerce yüklenen ilan metni ve yayın talimatı göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu’nun tespit ettiği yürürlükteki Resmi İlan Fiyat Tarifesine göre İLANBİS tarafından hesaplanacak.

Bu bedeller ilan verenler veya muhatapları tarafından kuruma peşin ödenecek.

Kanuni sebeplerden ötürü tahmini resmi ilan bedellerini peşin veremeyen merkezi yönetim kapsamındaki idareler, faturanın kendilerine ulaşmasının ardından borçlarını ödeyecek.

İlanlar kontrol edilerek onaylanacak

İLANBİS üzerinden verilecek resmi ilan ve reklamlar Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün görevlendireceği şube müdürlükleri tarafından kontrol edilerek onaylanacak. Mevzuata aykırı yayın talimatları ile yayın talepleri ve benzeri istekler onaylanmayacak.

Onaylanan resmi ilan ve reklamlar, yayınlanacağı süreli yayınlara İLANBİS üzerinden sevk edilecek.

Süreli yayınlar, İLANBİS üzerinden sevk edilen resmi ilanları genel baskılarında ve zamanında yayınlamak zorunda olacak.

Resmi ilan ve reklamların dışındaki özel ilan ve reklamlar da İLANBİS üzerinden alınarak dağıtılabilecek. İLANBİS hizmetini kullanarak özel ilan ve reklam veren gerçek veya tüzel kişiler yönetmelik hükümlerini kabul etmiş sayılacak.

Basın İlan Kurumunun yayınlanmasına aracı olmak görevinde bulunduğu resmi ilan ve reklamların dışındaki özel ilan ile reklamlar, ilan verenlerin istekleri doğrultusunda kurumun internet sitesinde yer alan süreli yayınlara ait listedeki gazete veya dergilerde yayınlatılacak.