Gercüş Milli Emlak Şefliği’nden kiralık tarım arazisi

Gercüş Kaymakamlığı İlçe Milli Emlak Şefliği tarafından Batman’da projeye dayalı organize hayvancılık yapılması amacıyla gerçek ve tüzel kişiler lehine 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesisi ihalesi düzenlenecek.  

İhale, 28 Ocak 2019 tarihinde saat 14:00’te 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile Gercüş Hükümet Konağı Kat:2 adresinde bulunan Gercüş Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde yapılacak.

İrtifak hakkı tesisi ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Gercüş Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğine müracaat edilerek bedelsiz olarak görülebilir.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız