Esenler Belediyesi reklam alanlarını kiraya veriyor

Esenler Belediyesi, ihale ile reklam alanlarını 3 yıllığına kiraya verecek.

Belediye sınırları içerisindeki uygun yerlere en fazla 300 adet hareketli billboard, 300 adet hareketli raket (CLP), 300 adet klasik billboard, 5 adet Megalight ve 10 adet Giantboard konulması ve mevcut 100 adet billboardun bakımının yapılarak işletilmesi işlerini kapsayan ihale, 16 Ağustos 2018 tarihinde saat 11.00’de Belediye Encümen Salonunda gerçekleştirilecek.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35’inci maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak ihaleye katılım belgeleri ihale günü ve saatine kadar Esenler Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilebilir.

İlan metnine ulaşmak için tıklayınız