Erzurum Büyükşehir Belediyesinden arsa satış ihalesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından konut ve ticaret alanı nitelikli arsalar satılacak.

Arsaların satış ihalesi, 7 Nisan 2020 tarihinde saat 14:00' te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız