Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı işletme hakkı kiraya verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü tarafından Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı işletme hakkı ihale ile kiraya verilecek.

Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı “Kapı Girişi, Saha Temizliği, Büfe, Büfe+Fırın, Kır Kahvesi, Karavan Alanı, Çadırlı Kamp Alanı İşletmeciliği ile Onaylı Gelişme Planı Hükümleri Dahilinde; Mevcut Tesislerden Yıkılması Gerekenlerin Yıkılması, Yeni Yapılması Gereken Tesislerin Yapılarak İşletilmesi” işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale yönetmeliğinin 29/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile İhale edilecek.

İhale, 16 Aralık 2019 tarihinde saat 14:00'te Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacak.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız