Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü GES yaptıracak

Sivas Nuri Demirağ Havalimanında 995 kwe GES Projesi Temin ve Tesisi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale, 12 Aralık 2019 tarihinde saat 11:30'da  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560 Etiler/Ankara adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel  Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şefliği zemin kat Z-138 nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız