Buğday satış ihalesi

Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 3 bin 610 ton buğdayı açık artırma ile satacak.

İhale, 19 Kasım 2019 tarihinde saat 14.30'da Konya Ticaret Borsasında borsa şartlarında peşin bedel ve açık arttırma usulü ile yapılacak. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale 26 Kasım 2019 günü aynı saat yer ve şartlarda tekrar edilecek.
İhale metni için tıklayınız.