Bakırköy Belediyesinden yapım ve kiralama ihalesi

Bakırköy Belediye Başkanlığı,  Bakırköy Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesinin intifa hakkı tesis edilmek suretiyle yapımı ve işletilmesi için ihale düzenleyecek.

İhale,  26 Kasım 2019 Salı günü saat 11.00 de  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine (Açık Teklif Usulü) göre Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

İstekliler ihale dosyalarını 25 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 16.30’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilir.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız