Kaş Antiphellos Antik Tiyatro yolunda düzenleme yaptırılacak

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kaş Antik Tiyatro yolunun düzenlemesi için ihale gerçekleştirilecek.

Andifli Mahallesi Antik Tiyatro Yolu’na 3.500,00 m2 doğal taş (kırma diyabaz küp taş, patinatolu diyabaz, kırma mermer küp taş) döşenmesi ihalesi Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği’ne göre yapılacak ve 15 Ekim 2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.

Kaş Antik Tiyatro yolunun düzenlemesi ihalesinin yeterlik değerlendirmesi Andifli Mah. Halk Konutları Sok. 10/2 D:14 Kaş/Antalya adresinde 4 Eylül 2018 tarihinde saat 11.00’da yapılacak.

İstekliler tekliflerini, ihale tarih ve saatine kadar Kaş Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden teslim edebilecekleri gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İlan metnine ulaşmak için tıklayınız