7. Büyük Truva Deve Güreşi Festivali organizasyon hizmeti alınacak

7. Büyük Truva Deve Güreşi Festivali organizasyon hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Çanakkale Belediye Başkanlığının organizasyon hizmeti alım ihalesi, 18 Aralık 2019 tarihinde saat 10:00'da Namıkkemal Mahallesi Köprübaşı Caddesi Belediye Binası Kat:2 İhale İşleri Birimi Çanakkale adresinde yapılacak.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Namıkkemal Mahallesi Köprübaşı Caddesi Belediye Binası Kat:2 İhale İşleri Birimi Çanakkale adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Çanakkale Belediye Başkanlığının ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız