2020 yılı ilk defa ve yeniden atama kurasına başvurular başlıyor

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme işlemleri noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 18 - 25 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılabilir.

Sağlık Bakanlığına ait ilana ulaşmak için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığının 2020 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası ilanı hakkında hazırlanan video sunumumuza ulaşmak için tıklayınız