Resmi İlanlar Hakkında


Basın İlan Kurumu bünyesinde 2011 yılında kurulan ilan.gov.tr, yaygın ve yerel gazetelerde yayınlanan resmi ilanların dijital platforma taşındığı bir ilan portalıdır. 

Basın İlan Kurumu, kurulduğu günden bu yana resmi ilanların dağıtılmasına aracılık ederek, hem resmi ilanların gazete ve dergiler yoluyla geniş kitlelere ulaşmasını sağlamakta hem de hizmetleri karşılığında basını sübvanse etmektedir. Bu bağlamda Kurumun daha sağlıklı bir ekonomik yapıya kavuşturduğu ve bir anlamda hayatta kalmalarını sağladığı gazeteler, fikir çeşitliliğinin artmasının, özgürce yayılmasının teminatı olmuşlardır. 

Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle gazetelerde yayınlanması mecburi olan ve reklam niteliği taşımayan resmi ilanlar, ilgiyi ve katılımı artırmakta, hedef kitleyi haberdar edip bilgilendirmektedir. 

Yarım asrı geride bırakan Basın İlan Kurumu, iletişim ve bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak, sektörde yaşanan değişim ve dönüşüme ayak uydurmak amacıyla 2011 yılında kurduğu www.ilan.gov.tr üzerinden resmi ilanları yayınlamaktadır. 

Böylece resmi ilanların kitlelere duyurulmasını görev edinen Kurum, aracılık ettiği yayınların internet portalı üzerinden daha geniş kitlelere, hızlı, kolay ve ücretsiz olarak ulaştırmaktadır. 

Türkiye’nin en büyük ilan portalı olan ve Kurum bünyesinde oluşturulan müstakil örgüt yapısıyla yönetilen “ilan.gov.tr”de tek bir çatı altında toplanan resmi ilanlar, gazetelerde yayınladıkları gün takipçileriyle paylaşılmaktadır. 

UYARI: ilan.gov.tr’de yer alan resmi ilanlar, yasal bildirim yerine kesinlikle geçmemektedir. Kullanıcılar, resmi ilanlara yasal olarak erişmek istediğinde, doğrudan ilanın yayınlandığı gazeteyi edinmesi gerekmektedir.