İcra İlanları

İCRA İLANLARI

İcra yoluyla satış, özel ya da tüzel kişilerin yasal süre içinde borçlarını ödememeleri sebebiyle sahip oldukları mallara devlet tarafından borç miktarı kadar el konulması ve bu malların İcra Daireleri aracılığıyla açık artırma yoluyla satılarak paraya çevrilmesi işidir.

İcra ve İflas Müdürlükleri ile Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluklarınca satışı yapılacak olan menkul ve gayrimenkullerin açık artırma satış ilanları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili maddeleri gereğince gazetelerde yayınlatılmaktadır.

Satışa konu menkul/gayrimenkullerin gerçek değerinde ya da yakın bir bedel ile satılmak suretiyle alacaklı veya borçlunun zarara uğramasının önlenmesinin temini için açık artırma satış ihalelerine daha fazla katılım sağlanarak rekabet ortamı yaratılması noktasında gazetelerde yayınlanan anılan açık artırma satış ilanları, hali hazırda Kurumumuz görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkına sahip olan gazetelerin internet sitelerindeki widget  (Dijital Pano)  uygulaması ile Kurumumuz resmi ilan portalı olan ilan.gov.tr internet sitesi ve T.C. Adalet Bakanlığının İcra Malları E-satış portalı olan esatis.uyap.gov.tr internet siteleri üzerinden de duyurulmaktadır.
Buna göre, Türkiye'nin ilan portalı www.ilan.gov.tr’de yayınlanan icra kategorisindeki menkul/gayrimenkul açık artırma satış ilanları, gazetelerde yayınlandığı günden birinci satış tarihine kadar bahsi geçen portalımızda yer almaktadır.

İCRA SATIŞ İHALELERİNE NASIL KATILIRSINIZ?

T.C. vatandaşı olan, 18 yaşını bitirmiş ve icra satış ilanlarında belirtilen belgeleri zamanında teslim eden herkes icra satış ihalelerine katılabilir.

Duyurusu yapılan ve iştirak edilmek istenilen satış ihalelerine https://esatis.uyap.gov.tr/ üzerinden elektronik teklif vererek ya da ilan edilen satış yeri ve tarihinde hazır bulunularak katılmak da mümkündür.

E-SATIŞ PORTALI HAKKINDA

E-satış portalı; İcra ve İflas Müdürlükleri ile Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluklarınca 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca satışa çıkartılan menkul ve gayrimenkullere ilişkin satış ilanlarının elektronik ortamda yayınlandığı ve bu satış ilanlarının konusu ihalelere elektronik ortamda teminat yatırmak suretiyle teklif verildiği sistemdir.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kapsamında zamandan ve mekândan bağımsız olarak kişiler, İcra ve İflas Müdürlükleri ile Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluklarınca satışı yapılacak olan menkul/gayrimenkullere elektronik ortamda teklif verebilmektedir.

Elektronik ortamda teklif verebilmek için esatis.uyap.gov.tr internet sitesinde bulunan elektronik teklif sayfasına E İmzalı, Mobil İmzalı veya İmzasız giriş yapmak gerekmektedir. Satışı yapılacak olan menkul ve gayrimenkullere elektronik ortamda satış tarihinden önceki gün sonu saat: 23.59’a kadar teklif  verilebilmektedir.

Elektronik ortamda teklif veren kişiler ihale sonucunu www.esatis.uyap.gov.tr internet sitesi üzerinden takip edebilir. İhale sonucunda ihale size kalmış ve icra ekranlarında ihale alıcısı olarak kaydedilmiş iseniz, e-satış portal sayfasında önceki verdiğiniz teklifler bölümünde ilgili ihalenin detayında ihalenin size kaldığına ilişkin bilgi yer almakta ve ihalenin size kaldığına ilişkin SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca ilgili birim ile irtibata geçerek de ihale sonucundan bilgi alınabilir.

Elektronik ortamda verilmiş olan teklifin, ihale için verilen en yüksek teklif olması halinde mevzuat gereği vazgeçilememektedir.