YAYINLANDIĞI İL Tekirdağ
DAĞITIM YERİ İlçe Gazeteleri
DİĞER GAZETELER Saray Gözlem
  10 Adet İlan