YAYINLANDIĞI İL Tekirdağ
DAĞITIM YERİ İlçe Gazeteleri
DİĞER GAZETELER Devrim
  6 Adet İlan