YAYINLANDIĞI İL Denizli
DAĞITIM YERİ İlçe Gazeteleri
DİĞER GAZETELER Sun
  4 Adet İlan