YAYINLANDIĞI İL Tekirdağ
DAĞITIM YERİ Yerel Gazeteler
DİĞER GAZETELER Tekirdağ Şafak
  2 Adet İlan