YAYINLANDIĞI İL Tekirdağ
DAĞITIM YERİ Yerel Gazeteler
DİĞER GAZETELER Tekirdağ Şafak
  12 Adet İlan