YAYINLANDIĞI İL Diyarbakır
DAĞITIM YERİ Merkez Gazeteleri
DİĞER GAZETELER Diyarbakır Özgür Haber