Resmi ilan yayınıyla alakalı mevzuat duyurusu

Resmi Gazetenin 1 Haziran 2018 tarih ve 30438 sayılı nüshasında “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi ve Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilere Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve İlgili Öğretmenlere Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Kılavuz Kitaplara İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Tebliğ” yayımlandı.

Yayım tarih itibariyle yürürlüğe giren Tebliğin “İlan Süreleri ve Kuralları ile İhale ve Ön Yeterlik Dokümanına İlişkin Hususlar” başlıklı 15 inci maddesine göre, ön yeterlik ilanları, ön yeterlik tarihinden en az yedi takvim günü önce, Kamu İhale Bülteni ile idarenin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacak, gerekli görülmesi halinde işin özelliğine göre yurt içinde çıkan yerel veya ulusal gazetelerde de ilan yapılabilecektir.

Aynı Tebliğin “İhale sonucunun ilanı” başlıklı 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, İdare, ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonucunu, yurt içinde ve yurt dışında çıkan gazetelerde veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile de ayrıca ilan edebileceği hüküm altına alındı.

Basın İlan Kurumu görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz bulunan gazetelerin kağıt basılı sayılarında yayımlanan anılan Tebliğle alakalı ihale ön yeterlilik ve sonuç ilanlarını, dijital pano uygulamamız aracılığıyla bu gazetelere ait internet (haber) siteleri ile Basın İlan Kurumu resmi ilan portalı www.ilan.gov.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Duyuru Tarihi: 08 June 2018 04:04