Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Kararı Resmi Gazetede yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun “Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LGN) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslara” ilişkin 8777 sayılı Kurul Kararı, Resmi Gazetenin 10 Ağustos 2019 tarih ve 30859 sayılı nüshasında yayımlandı.

Buna göre “CNG ve/veya LNG alımı ve hizmet alımı yöntemleri” başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında dağıtım şirketlerince 5 inci madde kapsamında yapılacak CNG ve/veya LNG alımları ile hizmet alımlarının açık ihale yöntemiyle yapılacağı, ihale ilanında azami beş yıl olmak üzere tedarik süresinin, aylık ve toplam alım miktarları ile CNG ve/veya LNG teslim noktalarının belirtileceği, ihalenin en az 15 gün önceden asgari olarak dağıtım şirketi internet sitesinin ana sayfasında ve Basın İlan Kurumu aracılığı ile ilan edileceği, Basın İlan Kurumu aracılığıyla yapılacak ilanın yurt çapında duyurulmasının sağlanacağı hükme bağlandı.

Ayrıca, söz konusu Kurul kararının 6 ncı maddesine on dördüncü fıkra eklenerek ihaleye ilişkin varsa düzenlenecek zeyilnamelerin, ihalenin gerçekleştirileceği tarihten en az üç iş günü öncesinden ihale gününe kadar ilanda kalmak üzere Basın İlan Kurumu aracılığıyla ve doğal gaz dağıtım şirketinin internet ana sayfasında yayımlanacağı hükmüne yer verildi.

Basın İlan Kurumu görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz bulunan gazetelerin kağıt basılı sayılarında yayımlanan anılan Karar ile alakalı resmi ilanları, dijital pano uygulamamız aracılığıyla bu gazetelere ait internet haber siteleri ile Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Duyuru Tarihi: 23 August 2019 14:33