BİK Genel Kurulu olağanüstü toplandı

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu, yurt genelindeki resmi ilan yayınıyla alakalı yaklaşık 1.150 gazetenin üretim maliyetlerinde tasarruf etmelerine imkan tanımak maksadıyla daha önce Yönetim Kurulunun yapmış olduğu çağrı doğrultusunda 20 Eylül 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki genel merkezinde olağanüstü toplandı.

Anılan toplantıda son dönemlerde harici kaynaklarca ülkemiz ekonomisine yönelik manipülasyonlar sonucu dövizdeki önceden ön görülmeyen dalgalanmalardan tüm sektörlerde olduğu gibi olumsuz etkilenen resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelere yükletilecek vecibelerde esneklik/kolaylık getirilmesi yönünde BİK mevzuatındaki asgari fiili satış adetleri ile asgari yüz ölçümü miktarına ilişkini maddeler yeniden düzenlendi.

BİK Yönetim Kurulunca Genel Kurula getirilen öneriler Genel Kurulun Hukuk, İlan, ve Mali komisyonlarında değerlendirilmesine müteakip sözü edilen komisyon görüşleri çerçevesinde Genel Kurul Üyelerince müzakere edilerek mevzuatın ilgili maddelerinin nihai metin hükümleri Olağanüstü Toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre resmi ilan yayınıyla alakalı ülke genelindeki tüm gazetelerin yayın yerinin dışında basılabilmesi için gereken günlük satış miktarı ve yüzölçümü miktarına ilişkin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 48 inci maddesi ile Kurumun ve Valiliklerin görev alanındaki gazetelerin asgari yüzölçümü ve asgari fiili satış adetlerinin düşürülmesini düzenleyen Yönetmeliğin 63, 66, 76, 79 ve 84 üncü maddelerinde yapılan değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımını müteakip yürürlüğe girecek.Duyuru Tarihi: 20 September 2018 05:07