BİK'ten yerel basına dijital destek

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının çağrısı üzerine Kurumumuz tarafından “Yerel Yazılı Basında İnternet Haberciliğinin İyileştirilmesi” isimli bir araştırma projesi hazırlandı.

PROJE AMAÇLARI:

Genel Amaç

Basın İlan Kurumu Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi planlanan projenin genel amacı; TR42 bölgesinde yer alan Kocaeli, Sakarya ve Bolu illerinde yayın yapan yerel basın işletmesi çalışanlarına yönelik olarak İnternet haberciliğinin iyileştirilmesi ve dijital ortamda haber içeriklerinin oluşturulması konusunda deneyimsel öğrenme teknikleri ile bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi mesleki niteliklerinin arttırılması yoluyla bölgenin kalkınmasına ve tanıtımına katkı sağlanmasıdır.

Özel Amaçlar

Projenin özel amacı ise; Kocaeli, Sakarya ve Bolu illerinde yayın yapan Resmi ilan yayınlama hakkına haiz gazetelerin internet haber sitelerinin iyileştirilmesine yönelik olarak 22 medya temsilcisi gazetecinin dijital habercilik noktasında bilgi ve becerilerinin güçlendirilerek; bölgedeki insan kaynağı ve teknik altyapı dönüşümünün “internet teknolojilerine erişimin” kolaylaştırılması yönünde eğitilmesidir.

Yerel basında mevcut olan gücün dijital ortamda da sürdürülmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilecek 2 günlük eğitim faaliyeti ile Kocaeli, Sakarya ve Bolu ilinde yayınlanan ve resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazete işletmelerinin internet haber sitelerinin iyileştirilmesi planlanmaktadır.