Azınlık Gazetelerine Yapılacak Yardıma İlişkin Duyuru

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan cemaat toplulukları tarafından ülkemizde yayınlanan gazetelerin 2019 yılında da desteklenmesi kararı almıştır.

Kurumun 28 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısında alınan kararla, Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan Ermeni, Rum ve Yahudi toplulukları tarafından ülkemizde yayınlanan gazetelere bu yıl 250 bin Türk Lirası tutarında destek verilecektir.

Alınan karar uyarınca söz konusu destekten yararlanmak için müracaat edecek gazetelerin aşağıda yer alan şartları taşıması ve istenilen belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir:

i. Yapılacak yardımlardan münhasıran Lozan Barış Antlaşması kapsamındaki Ermeni, Rum ve Yahudi topluluklarınca çıkarılan süreli yayınların yararlanması,


ii. Yardımdan yararlanacak süreli yayının en az 3 yıldan beri kendi dilinde veya Türkçe yayınlanması,


iii. Yardımdan yararlanacak süreli yayının günlük, haftalık, on beş günlük veya aylık olarak yayınlanması,


iv. Yardımdan yararlanmak isteyen süreli yayınların 16 Aralık 2019 tarihine kadar Kuruma yazılı olarak müracaat etmesi ve dilekçe ekinde gazeteye ait mevkute beyannamesi, cumhuriyet savcılığı alındı belgesi ile son yayına ait bir adet nüshasının bulundurulması.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Duyuru Tarihi: 29 November 2019 13:48