KARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Samsun'da Faun Greydere ait ölü stok yedek parçalar ihale ile satılacaktır

KARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00959947
Şehir : Samsun / Atakum
Semt-Mahalle : ESENEVLER MAH. / ATAKUM
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 12.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
SAMSUN 18.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/2
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Servis dışı tutulan Faun Greydere ait toplam 156 kalem (780 Adet) Ölü Stok Yedek Parçanın Satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARAYOLLARI 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN


Karayolları 7. Bölge Müdürlüğümüzce aşağıdaki tabloda belirtilen Muhtelif Yedek parçalar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık teklif usulü ile Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak komisyon huzurunda satışı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İHALE NO

İÇERİĞİ

MUAMMEN BEDEL (TL)

TEMİNAT MİKTARI (TL)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

DOKÜMAN BEDELİ (TL)

2019/2

Servis dışı tutulan Faun Greydere ait toplam 156 kalem (780 Adet) Ölü Stok Yedek Parçanın Satışı

60.000,00 TL

1.800.00

26.03.2019 – 10.00

250.00 TL

1-İdarenin;

a)

Adresi

:

Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü Esenevler Mah. Alaçam Cad. No:48 55200 Atakum SAMSUN

b)

Telefon ve faks numarası

:

0 362 311 80 00 Faks: 0 362 311 80 12

c)

İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://www.kgm.gov.tr

2-İhale konusu malın;

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

b) Teslim yeri

:

Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü Esenevler Mah. Alaçam Cad. No:48 55200 Atakum SAMSUN

c) Teslim Tarihi

:

İhale sonuçlandıktan en geç on iş günü içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati : Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu,
26.03.2019 tarihinde saat: 10:00 ‘da

İhaleye katılan Gerçek kişilerin kimlik belgesinin aslı veya fotokopisi ve ikametgâh belgesi (TC Kimlik numaralı; nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.),

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

  1. Tüzel kişiliğin ticaret ve/veya sanayi oda sicil kayıt belgesi,

  2. Tüzel kişi olarak ihaleye katılanlardan, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve vergi kimlik numarasını bildirir belge,

  3. Tebligat için Türkiye’de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı,

  4. Ortak girişim olarak katılanlardan her ortak için, (a), (b), (c), (d) fıkralarındaki belgeler istenecektir,

  5. İstekliler adına vekil olarak katılanlardan noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

  6. Geçici Teminatın muhasebe birimine yatırıldığına dair vezne alındısı veya Banka teminat mektubu (Geçici teminat mektup olarak verildiği takdirde 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olacaktır),

  7. Şartname doküman bedelinin alındığını belgeleyen vezne alındısı (Şartname ve Geçici teminat bedeli Karayolları 7. Bölge Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır. İhaleye katılacak olanların Şartname almaları zorunludur.) İstekliler Tekliflerini Kapalı zarf içinde İhale saatine kadar İhale Komisyonuna verecektir.

  8. İstekliler belge ve tekliflerini posta yoluyla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilemez.

  9. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR