KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ (AKKÖPRÜ-ANKARA)

İstif makinesi, muhtelif yedek parça ve tesisat malzemeleri satılacaktır

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ (AKKÖPRÜ-ANKARA)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1-Çukurova CF30 Yükleyici İstif Makinası 2- 33 Kalem Muhtelif Yedek Parça 3-25 Kalem Tesisat Malzemesi satışı ihale usulü yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları Atölye Müdürlüğü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:8  06070 Akköprü-Yenimahalle-ANKARA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARAYOLLARI ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüzce aşağıdaki tabloda belirtilen malzemeler; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca Açık teklif usulü ile Karayolları Atölye Müdürlüğünün 107 nolu İhale Odasında toplanacak komisyon huzurunda satışı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İHALE NO DOSYA İÇERİĞİ MUAMMEN BEDEL (TL) TEMİNAT MİKTARI (TL) İHALE TARİHİ VE SAATİ DOKÜMAN BEDELİ (TL)
2019-2886-1 Çukurova CF30 Yükleyici İstif Makinası 7000.00 210.00 02.04.2019 – 10.00 250.00
2019-2886-2 33 Kalem Muhtelif Yedek Parça 3.000.00 90.00 03.04.2019 – 10.00 250.00
2019-2886-3 25 Kalem Tesisat Malzemesi 3.700.00 111.00 03.04.2019 – 11.00 250.00

1-İdarenin;

a) Adresi : Karayolları Atölye Müdürlüğü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:8 06070 Akköprü-Yenimahalle-ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 312 -303 96 00 Fax:312 384.72.64
c) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://www.kgm.gov.tr

2-İhale konusu malın;

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.
b) Teslim yeri : Karayolları Atölye Müdürlüğü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:8 06070 Akköprü-Yenimahalle-ANKARA
c) Teslim Tarihi : İhale sonuçlandıktan en geç on günü içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin Yapılacağı Yer :Karayolları Atölye Müdürlüğü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:8 06070 Akköprü-Yenimahalle-ANKARA

4-İhalenin Satış Bedelleri:İhalelerin Satış bedelleri, Teminat Miktarları ve Doküman bedelleri tabloda belirtilmiştir.

5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

  1. İhaleye katılan isteklilerin kimliklerini belirlemeye yarayan kimlik belgesinin aslı veya fotokopisi, (TC Kimlik numaralı; nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.)
  2. Tebligat için adres beyanı,
  3. Tüzel kişiliğin ticaret ve/veya sanayi oda sicil kayıt belgesi,
  4. Tüzel kişi olarak ihaleye katılanlardan, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  5. Ortak girişim olarak katılanlardan her ortak için, (a), (b), (c) ve (d) fıkralarındaki belgeler istenecektir,
  6. İstekliler adına vekil olarak katılanlardan noter onaylı, vekâletname ve imza sirküleri,
  7. Geçici Teminatın, muhasebe birimine yatırıldığına dair vezne alındısı, veya Banka teminat mektubu
  8. Şartname alındığını belgeleyen vezne alındısı.(Şartname ve Geçici teminat bedeli Karayolları 4.Bölge Muhasebe Müdürlüğüne Etlik Caddesi No:39 Dışkapı-ANKARA adresine yatırılacaktır.İhaleye katılacak olanların Şartname almaları zorunludur.)İstekliler Tekliflerini Kapalı zarf içinde İhale saatine kadar İhale komisyonuna verecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR