KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

Taksi durak yeri kiraya verilecektir

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00450083
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZGÜR KOCAELİ 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÖZGÜR KOCAELİ 20.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
26.10.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası A Blok Kat.1’deki  Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. ve 9. maddeleri ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununun verdiği yetkilere dayanarak 28.02.2013 tarih 27 sayılı UKOME kararı ve 28.09.2016 tarih 211 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı gereği Karamürsel İlçesi, 208. Cadde istikametinde en çok 5 adet ticari taksiden oluşan durak yerini 3 yıl süreyle ihale ederek kiraya verecektir.

2) İhale 26.10.2016 Çarşamba günü saat 10:30’ da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı Hizmet Binasındaki Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A, 36 ve 37. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3) KİRALANACAKLAR

Karamürsel İlçesi, 208.Cadde istikametinde en çok 5 adet ticari taksiden oluşan durak yeri.

4) İhalenin muhammen bedeli ve geçici teminatı;

Kiralanan Muhammen Bedel Geçici Teminat

-------------------------------- ------------------------- -------------------

TAKSİ DURAK YERİ 3.600,00.TL+KDV 108,00.TL

5) Geçici teminat Banka Teminat Mektubu veya Belediye Veznesine yatırılacak para makbuzu olabilir.

6) İhaleye katılabilmek için bir dilekçe ve ekinde;

a) Adres Beyanı

b) Nüfus Kayıt Örneği

c) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

ç) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu Yoktur Belgesi”

d) İlgisine Göre Oda Kayıt Belgesi

e) 2886 Sayılı Kanuna Göre İhaleye Katılamama Cezası Olmadığına Dair Yazılı Taahhüt

f) İl Emniyet Müdürlüğünden verilmiş Trafik Tescil Belgesi Aslı veya İdarece onaylı

fotokopisi

g) Ortak Girişim Olması Durumunda Girişimcilerin Yukarıda Belirtilen Belgeleri

h) Ortak Girişimi Temsile Yetki (Noter Onaylı) Belgesi

ı) Geçici Teminatın İhaleden Önce Yatırıldığına Dair Makbuz

i) İhale Dokümanı (İdari ve Teknik Şartname) Satın Alındı Makbuzu

j) Teknik ve İdari Şartnamenin Okunup Aynen Kabul Edildiğine Dair Onaylı Aslı

k) Teklif Mektubu

gereklidir.

7)İhaleye ait şartname 150,00.- (YÜZELLİ) TL. bedelle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığından mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.

8) İhale komisyonu herhangi bir geçerli nedenle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9) İhale iştirakçileri bizzat ya da kanuni temsilcileri aracılığıyla ihaleye katılabilirler.

10) Teklifler 25 Ekim 2016 Salı günü saat 12.30’ a kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Komisyonu Yazı İşlerine (Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar yanı Hizmet Binası / İzmit - Kocaeli adresine) teslim edilecektir.

İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR