Yazdır

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

Servis aracı satışı s plaka

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448412
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KENT 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : Servis aracı s plaka satışı
İhale Kayıt No : 2886
İhale Türü : Satış
İhale Tarihi : 25.10.2016 15:00
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME Kurulu’nun kararları kapsamında; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 2016 yılı 45 adet Gemlik İlçesinde 52 adet Mudanya İlçesinde Ticari Servis Aracı (S) Plakanın satışı” işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi Açık Teklif Usulü ayrı ayrı satışı işi.

Mudanya İlçesi

Tahmini Bedel : 170.000,00-TL + KDV (1 Adet)

Geçici Teminat : 34.000,00-TL

Gemlik İlçesi

Tahmini Bedel : 170.000,00-TL + KDV (1 Adet)

Geçici Teminat : 34.000,00-TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME Kurulu’nun kararları kapsamında; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 2016 yılı 45 adet Gemlik İlçesinde 52 adet Mudanya İlçesinde Ticari Servis Aracı (S) Plakanın satışı” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Encümen Toplantı Salonunda (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. D Blok 1.Kat Osmangazi/BURSA) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhale; istekli olanların toplam sayısına göre, 25/10/2016 tarihinden itibaren her Salı saat 15:00’da Encümen toplantısında, Encümen tarafından belirlenecek sayıda yapılacaktır.

Encümenin Salı günü dışında başka bir günde toplantı yapması halinde Ticari Servis Aracı (S) Plaka satışı yapılmayacaktır.

İsteklilerin, ihale evraklarını, her Salı günü saat 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. 1.Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim etmeleri gerekmektedir.

İstekliler, katıldıkları ihalenin kendilerine kalmaması durumunda, geçici teminat mektubunun süresinin yeterli olması veya nakit teminatın geri alınmaması koşulu ile bir sonraki ihale günü saat 14:00’a kadar dilekçe ile İhale Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak daha sonra yapılacak olan ihaleye katılabileceklerdir.

İstekliler, şartname ve eklerini Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi 100,00-TL(KDV dahil) bedelle de temin edebilirler.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İşbu ilan, yayınlandığı tarihten itibaren 31/12/2016 tarihine kadar geçerlidir.

İSTENİLEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1. İmza Sirküleri

1. İmza Beyannamesi

2. Vekil ise Vekaletname

2. Vekil ise Vekaletname

3. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Servis Taşımacılığı Mesleki Nace Kodu 49.39.03 Olan Faaliyetinde Bulunduğunu ve Bu Faaliyeti Sürdürdüğünü Belirten “BTSO Faaliyet Belgesinin” Aslı ve “BTSO Ticaret Sicil Tasdiknamesi”,

3. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde En Az 3 yıl İkamet Ettiğini Belirtir Nüfus İdarelerinden Alınmış “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi’nin Aslı

4. “Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi” Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi ve 49.39.03 Nace Kodlu Mesleğini İcra Ettiğini Belirtir Güncel “Ticaret Odası Belgesi” Aslı

4. Muhtarlıktan veya Nüfus İdarelerinden Alınmış Nüfus Cüzdan Sureti

5. Şirket Ortaklarının veya Temsilen Yetkilinin Bursa Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İkamet Ettiğini Belirtir Nüfus Müdürlüğünden “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” Aslı, Muhtarlıklardan veya Nüfus Müdürlüklerinden Alınmış “Nüfus Cüzdan Sureti”

5.Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesinin Son Paragrafında Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı

6. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesinin Son Paragrafında Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı

6. Alacağı (S) Plakaların Kullanabileceği Araçlar Eğer (B) Sınıfı Ehliyetten Daha Yüksek Sınıfta Bir Ehliyet Gerektiriyor İse, Plaka Sahibi Olan İhale Katılımcısının Da Araç Ehliyetinin Bu Sınıftan Olacak ve Noter veya İdarece Aslı Gibidir Onaylı Fotokopisi veya Araçları Kullanmaya Yeterli Sürücü Belgeli Şoför Çalıştırılacağına Dair Taahhütname Verecektir.

7. Şirketin “Vergi Levhası” Fotokopisi

7.S Plaka Almaya Hak Kazandığı Takdirde İlgili İhtisas Odası Meslek Nace Kodu 49.39.03 olan Bursa Servis Araçları Odası Kayıt Belgesi, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi ile BBB Taksi, Dolmuş, Minibüs, Servis Araçları ve Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliği Hükümlerini Yerine Getireceğine Dair Taahhütname Verecektir. (Servis Araçları Odası Oda Kayıt Belgesi Getirmeyenlere Çalışma Ruhsatı Verilmez)

8. Şartname Alındı Makbuzu (100,00-TL KDV Dahil)

8. Şartname Alındı Makbuzu (100,00-TL KDV Dahil)

9. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

9. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

10. Bursa Büyükşehir Belediyesinden alınacak “Borcu Yoktur “ Belgesi

10. Bursa Büyükşehir Belediyesinden alınacak “Borcu Yoktur “ Belgesi

11. İhaleye Katılacak Yüklenici (Şirketler) En Fazla 5 Adet (S) Plaka Alabilecektir.

11. Ülke Sınırları İçerisinde Taşımacılık Faaliyetinden Başka Ticari Olarak İlişiği Olmadığına Dair, Bursa Vergi Dairesinden Mükellefiyet Kaydı (Şirketlerden Aranmaz) İhaleye Katılacak Şahıslar En Fazla 2 Adet Ticari (S) Plaka Alabilir.

12. İhaleye katılanlardan istenilen belgelerdeki tüm şartlara uygun olması durumunda bir defaya mahsus Ticari Araç Tahsis belgesi istenmez.

12. İhaleye katılanlardan istenilen belgelerdeki tüm şartlara uygun olması durumunda bir defaya mahsus Ticari Araç Tahsis belgesi istenmez.

13. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan(SGK) hiçbir kaydının bulunmadığına dair yazı.

(İlk Defa (S) Plaka Alacaklardan İstenir.)

Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan Olunur.

www.bursa.bel.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR