Yazdır

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

S serisi plaka satış ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451390
Şehir : Mersin
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ GÜNEY 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Sarayı Cami Şerif Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Akdeniz / MERSİN
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
İhale Türü : Satış
İhale Tarihi : 02.11.2016 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

144 ADET "S SERİSİNDEN PLAKA" İHALESİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı

UKOME'nin 13-20/07/2016 tarih ve 2016/432-480 numaralı kararlarına istinaden Toplu Taşımacılığın geliştirilmesi, Korsan Taşımacılığın önlenerek kayıt ve disiplin altına alınması, fiilen çalışan esnaf menfaatlerinin korunması ve trafik güvenliği yolcu emniyetinin sağlanması için Mersin Büyükşehir Belediye Sınırları içerisinde Okul Taşıtı ve Personel servis aracı olarak faaliyetini sürdüren tahditli " S " Plaka araç sayısında ihtiyaca binaen arttırılması gerekçesi ile 24.08.2016 tarihinde 211 adet " S " plaka verilmesi için ihaleye çıkılmış olup, 67 adet satılmıştır kalan 144 adet ihale işini aşağıdaki ihale şartları kapsamında yapılmasının uygun olacağı.

1) Mersin Merkez : 144 Adet

Genel Toplam : 144 Adet

  • Palmiye mah. 1219 sokak No:5 Kat:1 Bilgen Apt. Yenişehir/ MERSİN
  • Telefon - Faks Numarası: 0 (324) 533 38 01 - 0(324) 238 16 40
  • Elektronik Posta Adresi:ulasim@mersin.bel.tr
 1. İhale Konusu: Mersin İl sınırları içerisindeki "S Plaka" sayısının 144 adet arttırılması ihalesi.
 2. İhalenin

7) Müracaat Süresi : 17.10.2016 - 26.10.2016 tarihler ve 09:00-17:00 arası

İhale İçin Müracaat Yeri : Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ticari Plakalar ve

Denetleme Şube Müdürlüğü

İhaleye Katılım Hakkı Elde Edenlerin İlan Tarihi : 28.10.2016 Saat:17:00 kadar

İhale İçin Teklif Verme Tarihi : 02.11.2016 Saat:13:00 - 14:00 arası.

İhale Tarihi : 02.11.2016 Saat:14:00

İhalenin Yapılacağı Yer : Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi

Sarayı Cami Şerif Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Akdeniz / MERSİN

4-İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler: Gerçek Kişiler için:

 1. 17/10/2016 tarihi dahil odaya kayıtlı olmak şartı ile son (6) ay içerisinde düzenlenmiş olan; yolcu taşımacılığı kapsamında şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu belirten güncel "Oda Kayıt Belgesi"nin aslı,
 2. 17/10/2016 tarihine kadar yolcu taşımacılığı kapsamında şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu belirten, son (6) ay içerisinde düzenlenmiş "Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Tasdiknamesinin aslı veya fotokopisi,
 3. En az 17/10/2013 tarihinden itibaren kesintisiz olarak bulunduğu ilçenin sınırları içerisinde (3 yıl) ikamet ettiğini belirtir, Nüfus Müdürlüklerinden alınmış "Yerleşim yeri ve Diğer Adres belgesi " aslı,
 4. Nüfus Müdürlüklerinden alınmış "Nüfus Kayıt Örneği" aslı,
 5. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 12/c Maddesi'nin 4.fıkrasının son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir "Adli Sicil Kayıt Belgesi"aslı,
 6. Gerçek Kişilerin, iki (2) adet plaka almaya hakkı vardır, her plaka için ise; ayrı ayrı teklif verilmesi,
 7. Sürücü Belgesinin en az B sınıfı fotokopisi
 8. NOTER ONAYLI " Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğu, sürekli icra ettiği ve aksi ispat edildiğinde ticari plakanın iptal edilmesine kabul beyan ve taahhüt ettiği ifadeli yazı".
 9. Yukarıda istenen belgelerin başvuru dilekçesi ile sırasına göre dosya içerisinde eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi gerekmektedir.

Tüzel Kişiler için:

 • İhaleye girecek olan şirket 17/10/2016 tarihi dahil odaya kayıtlı olmak şartıyla son (6) ay içerisinde düzenlenmiş, yolcu taşımacılığı faaliyetini belirten "Ticaret Odası Faaliyet Belgesi" aslı,
 • İhaleye girecek olan şirketin, son (6) ay içerisinde düzenlenmiş "Ticaret Sicil Tasdiknamesi" aslı,
 • İhaleye girecek şirketin kuruluş adresinin Mersin İl sınırları içerisinde bulunduğunu ve yolcu taşımacılığı işi ile faaliyet gösterdiğini belgelendiren "Şirket Ana Sözleşmesi" veya "Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi" fotokopisi.
 • İhaleye girecek olan şirketin kuruluş tarihi 17/10/2013 tarihinden itibaren, kesintisiz olarak bulunduğu ilçenin sınırları içerisinde üç (3) yıl faaliyet göstermesi gerekmektedir.
 • İhaleye girecek olan şirket adına girecek olanın nüfus müdürlüğünden alınmış "Nüfus Kayıt Örneği" aslı,
 • İhaleye şirket adına girecek olan kişinin Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 12/c Maddesi'nin 4.fıkrasının son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir "Adli Sicil Kayıt Belgesi " aslı,
 • Şirketlerin 5 adet plaka alma hakkı vardır her plaka için ayrı ayrı teklif verilecektir.
 • Şirketin "Vergi Levhası" fotokopisi
 • Yukarıda istenen belgelerin başvuru dilekçesi ile sırasına göre dosya içerisinde eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi,

İhale Koşulları:

 • İhale 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yapılacaktır.
 • İhale "Kapalı Teklif Usulü" ile yapılacaktır.
 • İhale için "S Plaka" Serbest piyasa bedeli,

MERKEZ

PİYASA DEĞERİ (TL)

MUAMMEN DEĞERİ (TL)

İL MERKEZİ

179.400,00

143.520,00 + KDV

Müracaat dosyaları UKOME bünyesinde oluşturulacak Komisyon tarafından incelenecek, belgelerin incelenmesinden sonra ihaleye katılma hakkını elde edenler ile ihaleye katılamayacak olanlar, CUMA 28/10/2016 günü, mesai bitimine kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

 • Belgelerin incelenmesinden sonra ihaleye katılma hakkı elde edenler; Muhammen bedelin 1/5' ini Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Merkez Veznesi'ne yatırdıktan sonra, alacakları tahsilat makbuzu ile teklif mektubunu bir zarfa koyarak ihalenin yapılacağı 02.11.2016 Çarşamba günü saat 13:00-14:00 arası Mersin Merkez (Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Sarayı Cami Şerif Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı 33060 Akdeniz/Mersin ) İhale Komisyonuna teslim edecektir.
 • İhaleye katılma koşulunu sağlayanlar teklif zarflarını kendileri veya noter kanalıyla vekil olarak tayin edecekleri bir kişi tarafından elden vereceklerdir. Kimlik ibrazı şarttır. (Posta yolu ile yapılan başvuru dikkate alınmayacaktır),
 • Kapalı Teklif Zarfları, İhalenin yapılacağı 02.11.2016 Çarşamba Mersin Merkez Saat:14:00'de UKOME bünyesinde oluşturulacak Komisyon ve Noter huzurunda açılacak ve en yüksek bedel üzerinden sıralama yapılacaktır.
 • İhaleye katılanlar arasında en düşük teklifi verenlerin birden fazla olması durumunda, kişinin belirlenmesi amacıyla eşit ücret teklif edenler arasında Noter huzurunda kura çekilecektir.
 • İhale sonucunda "S Plaka" alma hakkını elde edenler, idarenin onayına müteakip, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi ile ilan panolarında duyurulacaktır.
 • "S Plaka" alma hakkını elde edenler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne bildirilecektir.

j) "S Plaka" almaya hak kazananlar teklif zarflarında yer alan bedellerinin tamamı ile Katma Değer Vergisi bedelini; ihale sonucunun açıklanmasını takiben 10 (On) iş günü içerisinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Merkez Veznesi'ne yatıracak, söz konusu bedellerin tamamının yatırılmaması durumunda teminatları iade edilmeyecek ve "S Plaka" alma hakkı iptal edilecektir. k) İhaleyi kazanamayanlara Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca teminatları iade edilecektir. l) İhale bedeli ile KDV'nin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Merkez Veznesi'ne yatırılmasından ve buna ilişkin alınan tahsilat makbuzunun Mersin Büyükşehir Belediyesi Ticari Plakalar ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmesinden sonra 15 (On Beş) iş günü içinde "Ticari Taşıt Tahsis Belgesi" düzenlenecektir. m) Ticari Taşıt Tahsis Belgesi alımını takiben 30 (Otuz) İş günü içerisinde "S Plaka" ile ilgili yapılması gereken bütün tescil işlemleri Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü veya bağlı ilçe tescil şubelerinde tamamlanarak Ulaşım Daire Başkanlığı Ticari Plakalar ve Denetleme Şube Müdürlüğünden İşletme Ruhsatı almaları gerekmektedir, bu süre içerisinde "S Plaka" ile ilgili gerekli tescil ve ruhsat işlemlerini yaptırmayıp plakayı araca tescil ettirmeyenlerin (resmi belgeli mücbir sebepler dışında) "S Plaka" alma hakları iptal edilecek ve yatırmış olduğu Tüm bedeller taraflarına iade edilmeyecektir.

n) Satın alınan "S Plaka" spekülatif kazanca neden olunmaması için, veraset yolu ile yapılan intikaller hariç tescil tarihinden itibaren (3) yıl süre ile bir başka kişiye satılamayacak/devredilemeyecek ve herhangi bir şekilde hibe edilemeyecektir. o) İhale sonucu "S Plakalı" araç sahibi olan kişinin beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun yetkililerce tespit edilmesi halinde, aldığı "S Plaka" UKOME Genel Kurulu'nca iptal edilerek, yalan beyanda bulunma suçu ile Mahkemeye verilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR