ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Muhtelif Nitelikli Araçlar Açık Arttırma İle Satış İlanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00661516
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 09.09.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
PUSULA 11.09.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4ADET ARAÇ SATIŞI  45.Madde Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Meşrutiyet Mahallesi Huzur Sokak No : 35      Merkez / ZONGULDAK 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.09.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Konferans Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi

TAŞINIR MAL SATIŞI İHALESİ

4ADET ARAÇ SATIŞI 45.Madde Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
İhale Onay No: 2017/25
Madde :1 İdarenin Adı : Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
a ) Adresi: : Meşrutiyet Mahallesi Huzur Sokak No : 35 Merkez / ZONGULDAK
b ) Telefon - Faks Numarası: ( 372) 252 1900- (372) 252 1923
c ) Elektronik Posta Adresi (varsa): zonguldakdhs4@saglik.gov.tr
2. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Konferans Salonu
b ) Tarihi – Saati 20.09.2017 Çarşamba günü saat 10:00’da yapılacaktır.
İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER
İşin tanımı 4ADET ARAÇ SATIŞI
Muhammen Bedeli 11.650,00 (KDV Hariç) –TL
İhale Usulü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü
İlanın Şekli ve Adedi Bir yerel gazetede (2) defa (ilk ilan ihaleden en az 10 gün – ikinci ilan en az (5) gün önce
Geçici Teminat Tutarı 1.748,00-TL(BinyediyüzkırksekizTL)

Madde:3 Araç Bilgileri

S.NO MARKA/MODEL MODEL YILI MOTOR NO ŞASİ NO PLAKA NO YAKIT TÜRÜ TAHMİNİ BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT TL %15
1 FORD TRANSİT 2001 YE49221 SFALXXDJVLYE49221 67 EC 350 DİZEL 3.100,00 465,00
2 FORD TRANSİT 2000 EGM6703MOT000076 SFALXXDJVLXP27934 67 ER 377 DİZEL 3.100,00 465,00
3 FORD TRANSİT 2000 XJ18466 SFALXXDJVLXJ18466 67 DA 090 DİZEL 3.037,50 456,00
4 FORD 1992 60252 DJVCMP060252 67 DN 460 DİZEL 2.412,50 362,00
TOPLAM (KDV HARİÇ) 11.650,00 1.748,00

4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
Özel Kişiler
a.Nüfus cüzdanı sureti.(muhtarlık veya nüfus müdürlüğü)
b.İkametgah belgesi
c.Noterden onaylı imza sirküleri
d.Vekaleten katılıyorsa vekaletname ve imza sirküleri
Tüzel Kişiler
a.Faaliyet belgesi (Ticaret ve Sanayi Odası v.b)
b.Noterden onaylı imza sirküleri
c.Şirket adına İhaleye katılacak kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri
d.İhale Şartnamesi (imzalı)
4.1.2 .Sabıka kaydı olmadığına dair belge (Ateşli silahlarla işlenen cürümler ile taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa uğramış olsalar bile 1 yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ihaleye katılamazlar.)
4.1.3. Bu işe ilişkin; 11.650,00-TL Tahmini bedel tespit edilmiştir.
*** Bu işe ilişkin en az 1.748,00-TL. Geçici Teminat alınacaktır. Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Zonguldak ili Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Muhasebe Birimi veya İhale Kayıt Numarası belirtmek suretiyle HALK BANKASI ZONGULDAK ŞUBESİ TR 86 000 1200 98 06 0000 5000 214 numaralı hesabına veya hastanemiz veznesine” nakit olarak yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
*** Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlamış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
5. İhale dokümanı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Satınalma Servisinden 50 TL karşılığında temin edilebilir.
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Satınalma Servisi, adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
7.İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8) İhaleye katılabilmek için geçici teminatı yatırmak şarttır.
9.Diğer hususlar: - İhale konusu araçlar tamamı satın alınabileceği gibi tek tekte satın alınabilir.Bu durumda istekli hangi araca teklif vermek istiyorsa ilgili araç için yatırılması gereken geçici teminatı yatırması yeterlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR