Yazdır

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden satılık 166 adet (S) plaka

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635854
Şehir : Ordu / Ünye
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU OLAY 14.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ORDU OLAY 19.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sok. No:2 Altınordu)
Muhammen Bedel : 40000 TL
İhale Tarihi : 03.08.2017 09:30
İhale Türü : Satış
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, KAPALI TEKLİF USULÜ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İ L A N
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Ordu Büyükşehir Belediyesi UKOME’nin 12.07.2017 tarih ve 2017/28 sayılı kararıyla Ünye ilçesinde 166 adet S plakanın 86/10553 (Değişik 10.11.2003) sayılı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda “Kapalı Teklif Usulü” ile ihalesi yapılacaktır.
 2. Ünye ilçesi (S) plaka İhalesi “Kapalı Teklif Usulü” ile 03/08/2017 Perşembe günü saat 09:30’ da Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sok. No:2 Altınordu) yapılacaktır.
 3. Ünye ilçesi (S) plaka İhalesinin muhammen bedeli, teminat bedeli ve iştirak bedeli;
  Muhammen Bedeli Teminat Bedeli
  -------------------------- --------------------
  40.000,00.TL+KDV 8.000,00.TL

 4. İhaleye katılabilmek için;
  Gerçek Kişilerde;
 1. 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı şartları gereği, gerçek kişilerin SGK ve VERGİ DAİRESİ kurumlarından, şoförlükle geçinip geçinmediğinin tespiti için şoförlük harici, herhangi bir kamu kurumunda veya özel herhangi bir işte çalışmadığına, herhangi bir işyeri çalıştırmadığına dair kurumların onaylı belgesi [Boş belge şartname ile birlikte verilir], (Ticari Plaka sahibi olanlardan O.B.B. Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğünden alınmış Çalışma Ruhsat fotokopisi.)
 2. İhale yapılacak ilçedeki Şoförler ve Otomobilciler Odasına kayıtlı olduğuna dair oda kayıt belgesinin aslı.
 3. Ordu Büyükşehir Belediyesinden 2016 – 2017 eğitim öğretim yılı içerisinde Özel Güzergah İzin Belgesi almış olmak, (MEB taşımacılığı hariç) Personel taşımacılığı yapanların 01.01.2016 tarihinden itibaren personel taşımacılığı için Özel Güzergah İzin Belgesi almış olmak,
 4. Onaylı “Nüfus Cüzdan Sureti” aslı,
 5. Özel Güzergah izin Belgesini İdarece aslı gibidir onaylı sureti.
 6. İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alınmış, Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde UKOME kararı (Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esasların belirlendiği) tarihinden 2 yıl önce ikamet ettiğini gösteren “Adres Bilgileri Raporu” aslı,
 7. “Sürücü Belgesinin İdarece ASLI GİBİDİR onaylı fotokopisi,
 8. Karayolu Taşıma Yönetmeliği 12 (c) /4 fıkrada tarif edilen suçlardan sabıka kaydının bulunmadığını gösteren “Adli Sicil Kayıt Belgesi” (Aslı),
 9. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 10. Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname (Aslı),
 11. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı),
 12. İhale teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı),
 13. Ordu Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur Belgesi”,
 14. Teklif mektubu.
 15. Birden fazla plaka için teklif veren Gerçek veya Tüzel kişiler her bir teklif için ayrı dosya ile başvuru yapılacaktır.
  Tüzel Kişilerde;
 16. Amaç bölümünde; personel ve öğrenci taşımacılığı ibareleri yer alan Oda tarafından onaylı “Ticaret Sicil Gazetesi” sureti,
 17. Tüzel kişiliğin adresinin Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde UKOME kararı (Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esasların belirlendiği) tarihinden önce kurulmuş olduğunu belgelendiren “Oda kaydı Aslı ”.
 18. Ordu Büyükşehir Belediyesinden 2016 – 2017 eğitim öğretim yılı içerisinde Özel Güzergâh İzin Belgesi almış olmak, (MEB taşımacılığı hariç) Personel taşımacılığı yapanların 01.01.2016 tarihinden itibaren personel taşımacılığı için Özel Güzergâh İzin Belgesi almış olmak,
 19. Tüzel Kişiliğin “Vergi Levhası” sureti,
 20. Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri,
 21. Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Aslı),
 22. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı),
 23. İhale teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı),
 24. Ordu Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur Belgesi”,
 25. Özel Güzergâh izin Belgesini İdarece aslı gibidir onaylı sureti.
 26. Gerçek ve Tüzel Kişiler, İhalenin yapıldığı ilçe sınırları içerisinde Tüzel kişiliklerine ve Gerçek Kişilere ait Personel ve Öğrenci Özel Güzergâh İzin Belgesi sayısı kadar teklif verebilir,
 27. Teklif mektubu gereklidir.
 28. İhaleye dosyası 150,00.- (YÜZELLİ) TL. bedelle Ordu Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığından mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.
 29. İhale iştirakçileri bizzat yada kanuni temsilcileri aracılığıyla ihaleye katılabilirler.
 30. Ünye ilçesinden “S” plaka alacak istekliler ihale teklif dosyalarını, 02 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 17.00’ a kadar Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 449 Altınordu/ ORDU adresindeki Ordu Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası, Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü adresine teslim edilecektir.
  İlanen duyurulur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR