Yazdır

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden kiralık (S) plakalar

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00500111
Şehir : Ordu / Altınordu
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU OLAY 02.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ORDU OLAY 05.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Muhammen Bedel : 40000 TL
Niteliği, Türü, Miktarı : 145 adet S plaka kiraya verme
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, KAPALI TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 15.12.2016 09:30
İhale Türü : Kiraya Verme
İhalenin Yapılacağı Yer : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sok. No:2 Altınordu
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İ L A N

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Ordu Büyükşehir Belediyesi UKOME’nin 24.11.2016 tarih ve 2016/104 sayılı kararıyla Fatsa ilçesinde 145 adet S plakanın 86/10553 (Değişik 10.11.2003) sayılı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda “Kapalı Teklif Usulü” ile ihalesi yapılacaktır.
 2. Altınordu ilçesi (S) plaka İhalesi “Kapalı Teklif Usulü” ile 15/12/2016 Perşembe günü saat 09:30’ da Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sok. No:2 Altınordu) yapılacaktır.
 1. Fatsa ilçesi (S) plaka İhalesinin muhammen bedeli, teminat bedeli ve iştirak bedeli;

Muhammen Bedeli Teminat Bedeli

-------------------------- --------------------

40.000,00.TL+KDV 8.000,00.TL

 1. İhaleye katılabilmek için;

Gerçek Kişilerde;

 1. 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı şartları gereği, gerçek kişilerin SGK ve VERGİ DAİRESİ kurumlarından, şoförlükle geçinip geçinmediğinin tespiti için şoförlük harici, herhangi bir kamu kurumunda veya özel herhangi bir işte çalışmadığına, herhangi bir işyeri çalıştırmadığına dair kurumların onaylı belgesi [Boş belge şartname ile birlikte verilir], (Ticari Plaka sahibi olanlardan O.B.B. Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğünden alınmış Çalışma Ruhsat fotokopisi.)
 2. Ordu Büyükşehir Belediyesinden 2016 – 2017 eğitim öğretim yılı içerisinde 23.11.2016 tarihine kadar Özel Güzergâh İzin Belgesi almış olmak, (MEB taşımalı eğitim hariç) Personel taşımacılığı yapanların 24.11.2015 tarihi ile 23.11.2016 tarihleri arasında personel taşımacılığı için Özel Güzergâh İzin Belgesi almış olmak,
 3. İhale yapılacak ilçedeki Şoförler ve Otomobilciler Odasına kayıtlı olduğuna dair oda kayıt belgesinin aslı.
 4. Özel Güzergâh İzin Belgesinin idarece aslı gibidir onaylı sureti,
 5. Onaylı “Nüfus Cüzdan Sureti” aslı,
 6. İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alınmış, Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde UKOME kararı (24.11.2016 tarihli) (Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esasların belirlendiği) tarihinden 2 yıl önce ikamet ettiğini gösteren “Adres Bilgileri Raporu” aslı,
 7. “Sürücü Belgesi”nin İdarece ASLI GİBİDİR onaylı fotokopisi,
 8. Karayolu Taşıma Yönetmeliği 12 (c) /4 fıkrada tarif edilen suçlardan sabıka kaydının bulunmadığını gösteren “Adli Sicil Kayıt Belgesi” (Aslı),
 9. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 10. Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname (Aslı),
 11. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı),
 12. İhale geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı),
 13. Ordu Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur Belgesi”,
 14. Teklif mektubu.

Tüzel Kişilerde;

 1. Amaç bölümünde; personel ve öğrenci taşımacılığı ibareleri yer alan Oda tarafından onaylı “Ticaret Sicil Gazetesi” sureti,
 2. Tüzel kişiliğin adresinin Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde UKOME kararı (Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esasların belirlendiği) tarihinden önce kurulmuş olduğunu belgelendiren “Oda kaydı Aslı ”
 3. Ordu Büyükşehir Belediyesinden 2016 – 2017 eğitim öğretim yılı içerisinde 23.11.2016 tarihine kadar Özel Güzergâh İzin Belgesi almış olmak, (MEB taşımalı eğitim hariç) Personel taşımacılığı yapanların 24.11.2015 tarihi ile 23.11.2016 tarihleri arasında personel taşımacılığı için Özel Güzergâh İzin Belgesi almış olmak,
 4. Özel Güzergâh İzin Belgesinin idarece aslı gibidir onaylı sureti,
 5. Tüzel Kişiliğin “Vergi Levhası” sureti,
 6. Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri,
 7. Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Aslı),
 8. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı),
 9. İhale geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı),
 10. Ordu Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur Belgesi”,
 11. Teklif mektubu.

gereklidir.

 1. İhaleye dosyası 150,00.- (YÜZELLİ) TL. bedelle Ordu Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığından mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.
 1. İhale iştirakçileri bizzat yada kanuni temsilcileri aracılığıyla ihaleye katılabilirler.
 1. Fatsa ilçesinden “S” plaka alacak istekliler ihale teklif dosyalarını, 14 Aralık 2016 Çarşamba günü saat 17.00’ a kadar Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 449 Altınordu/ ORDU adresindeki Ordu Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası, Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü adresine teslim edilecektir.

İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR