BAKIRKÖY 16. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticari taksi plakası icradan satılıktır

BAKIRKÖY 16. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01017550
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 28.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/990 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1,750,000 TL
Birinci Satış Günü
:
23.07.2019 10:50
İkinci Satış Günü
:
08.08.2019 10:50
Satış Yeri
:
Duran Yediemin Otoparkı - Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sok. No:18 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 16. İCRA DAİRESİ

2016/990 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı üçüncü kişi adına kayıtlı olan ve İstanbul 12 Asliye Hukuk Mahkemesi ile görülen tasarrufun iptali davası nedeniyle davacı -alacaklıya İstanbul 3.İcra Müdürlüğünün 2015/34252 esas sayılı dosyasından dolayı 34 TAL 91 plakalı vasıtanın satışı için alacaklı tarafa takip konusu alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere cebri icra yetkisi verilmesi üzerine satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları;
İlanda belirtilen satışa konu 34 TAL 91 TİCARİ TAKSİ PLAKASI OLUP ;
Ticari plakaların verilmesi ve satışına ilişkin 10553 sayılı " Ticari Plakaların verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında Bakanlar Kurulu Kararında "Ticari Plaka verilecekler" başlıklı 3. Maddesinde "(1) Ticari Plaka verilebilmesi için, taksi, dolmuş ve minibüslerde; Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise şoförler odasına üye olmak" düzenlemesi bulunmakta olup aynı maddenin 3. Bendinde "Taksi, dolmuş ve minibüs sahipleri bu plakaları bu maddenin (1) numaralı bendinde sayılan şartları haiz kişilere satabilirler. " düzenlemesi yer almaktadır. Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çıkartılmış bulunan Ticari Taksi ve Ticari Dolmuş Yönergesi'nin 5/1 bendi ve Ticari araç (Plaka) Tahsis Belgesi başlıklı 20. nci maddesi doğrultusunda; 34 TAL 91 sayılı ticari taksi plakasının satışına iştirak edebilecek olanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) tarafından Ticari Araç (PLAKA) "TAHSİS BELGESİ" verilmiş olan kişilerdir.
Ticari taksi plakası için ihale katılımcı şartları: 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve UKOME kararı uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında düzenlenen TİCARİ TAŞIT TAHSİS belgesi almaları(ihale tarihinden en erken 30 gün önce alınmış) gerekmektedir. (Tahsis belgesi başvurularından istenecek belge ve evraklara dair UKOME yazısı dosya içeriğinden görülebilir) Alıcı UKOME tarafından belirlenen plaka devir bedelini ödemekle yükümlüdür. İhale katılımcılarının bu belgeleri eksiksiz ikmal etmeleri kendi sorumluluklarında olacağından eksik belge ile ihaleye katılmış olmaları halinde veya bu şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya İBB ile ilgili birimlerince tescile engel hali buluduğunun anlaşılması halinde ihaleyi kazanmış olması durumunda dahi tescil işlemlerinin yapılamayacağı, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelilini yatırmamak suretiyle yada tescile engel hali olduğunun tespit edilmesi suretiyle katılıp ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrı hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur. "Açık artırmanın 34 TAL 91 sayılı ticari taksi plaka için ARAÇTAN AYRI olarak yapılacağı ilan olunur. 14/06/2019

1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.
2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.
İhale Yeri : Duran Yediemin Otoparkı - Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sok. No:18 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 1.750.000,00 1 %18 1 Adet 34 TAL 91 SAYILI TİCARİ TAKSİ PLAKASI araçtan ayrık(araç dahil değildir) satılacaktır. Satışa girmek isteyenlerin İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ-DOLMUŞ-MÜNİBÜS VE SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ (İLGİLİ BELEDİYEDENVEYA DOSYAMIZDAN BİLGİ ALINMASI)İndeki şartları taşımaları ve buna ilişkin belgelerini satıştan evvel hazır etmeleri gerekmektedir. Satıştan sonra alıcının şartları taşımaması nedeniyletescil yapılamaması halinde Müdürlüğümüzün sorumluluğu bulunmamakta oluptüm sorumluluk alıcıya aittir.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR