MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T plaka ihalesi yapılacaktır

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890874
Şehir : Mersin / Anamur
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ POSTASI 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mersin Büyükşehir Belediye Sınırları içerisinde Anamur İlçesine 3 Adet T“ plaka verilmesi işi ihalesi yapılacaktır.
İşin Yapılacağı Yer
:
Anamur/Mersin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
28/12/2018 Saat: 13:00 - 14:00 arası.
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İsmet İnönü Blv. Cami Şerif Mh. Kongre Merkezi Sarayı Akdeniz /MERSİN
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANAMUR İLÇESİ
3 ADET "T SERİSİNDEN PLAKA” İHALESİ
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Ulaşım Dairesi Başkanlığı


Toplu Taşımacılığın geliştirilmesi, Korsan Taşımacılığın önlenerek kayıt ve disiplin altına alınması, fiilen çalışan esnaf menfaatlerinin korunması ve trafik güvenliği yolcu emniyetinin sağlanması için Mersin Büyükşehir Belediye Sınırları içerisinde 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa istinaden Büyükşehir’ e bağlanan Anamur İlçesine 3 Adet olmak üzere Bakanlar Kurulunun 86/10553 sayılı kararına istinaden ihaleye çıkılması düşünülmektedir. Geçen süre zarfında vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılamak üzere 3 Adet “T“ plaka verilmesi için ihaleye çıkılmış olup, ihale işini aşağıdaki ihale şartları kapsamında yapılmasının uygun olacağı.

İLÇE ADET
 1. Anamur
3 ADET


1)İdarenin:

 1. Adres: Palmiye Mah. 1219 sokak No:5 Kat:1 Bilgen Apt. Yenişehir/ MERSİN
 2. Telefon - Faks Numarası: 0 (324) 533 38 01 - 0(324) 3290805
 3. Elektronik Posta Adresi: ulasim@mersin.bel.tr
 1. İhale Konusu: Mersin İline bağlı Anamur ilçesine “T” serisinden plaka ihalesi.
 2. İhalenin

Müracaat Süresi : 10/12/2018 – 19/12/2018 tarihler ve 09:00-17:00 arası

İhale İçin Müracaat Yeri : Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ticari Plakalar Şube Müdürlüğü

İhaleye Katılım Hakkı Elde Edenlerin İlan Tarihi: 26/12/2018 Saat: 17:00 kadar
İhale İçin Teklif Verme Tarihi : 28/12/2018 Saat: 13:00 - 14:00 arası.
İhale Tarihi : 28/12/2018 Saat: 14:00
Yapılacağı Yer : İsmet İnönü Blv. Cami Şerif Mh. Kongre Merkezi Sarayı
Akdeniz /MERSİN

4-İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler

 1. Kanuni İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Onaylı)
 2. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılması durumunda Noterden vekaletname aslı
 3. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı
 4. Karayolu taşıma yönetmeliğinin 12/c maddesinin 4. Fıkrasının son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir “ Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı
 5. Sürücü Belgesi en az B sınıfı fotokopisi
 6. NOTER ONAYLI “Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğu, sürekli icra ettiği ve aksi ispat edildiğinde ticari plakanın iptal edilmesine kabul beyan ve taahhüt ettiği ifadeli yazı”
 7. Araç ruhsat fotokopisi
 8. 10/12/2018 tarihi öncesi taksicilik yaptığına dair vergi kaydı olduğunu belgeler vergi levhası fotokopisi
 9. Taksicilik yaptığına dair “Anamur Esnaf Odası Oda Kayıt Belgesi”
 10. Nüfus cüzdan fotokopisi


İhale Koşulları:

 1. İhale 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yapılacaktır.
 2. İhale “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
 3. İhale için “T Plaka” Serbest piyasa bedeli,

İLÇE MUAMMEN DEĞERİ (TL)
Anamur 36.314.00 TLOluşturulacak Komisyon tarafından incelenecek, belgelerin incelenmesinden sonra ihaleye katılma hakkını elde edenler ile ihaleye katılamayacak olanlar, 26/12/2018 günü, mesai bitimine kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Ayrıca bir Tebligat yapılmayacaktır.

 1. Katılma hakkı elde edenler; Muhammen bedelin 1/5' ini Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Merkez Veznesi'ne yatırdıktan sonra, alacakları tahsilat makbuzu ile teklif mektubunu bir zarfa koyarak ihalenin yapılacağı 28/12/2018 13:00-14:00 arası İsmet İnönü Blv. Cami Şerif Mh. Kongre Merkezi Sarayı Akdeniz / MERSİN İhale Komisyonuna teslim edecektir.
 2. İhaleye katılma koşulunu sağlayanlar teklif zarflarını kendileri veya noter kanalıyla vekil olarak tayin edecekleri bir kişi tarafından elden vereceklerdir. Kimlik ibrazı şarttır. (Posta yolu ile yapılan başvuru dikkate alınmayacaktır),
 3. Kapalı Teklif Zarfları, İhalenin yapılacağı 28/12/2018 Cuma Saat:14:00'de UKOME bünyesinde oluşturulacak Komisyon ve Noter huzurunda açılacak ve en yüksek bedel üzerinden sıralama yapılacaktır.
 4. İhaleye katılanlar arasında en düşük teklifi verenlerin birden fazla olması durumunda, kişinin belirlenmesi amacıyla eşit ücret teklif edenler arasında Noter huzurunda kura çekilecektir.
 5. İhale sonucunda “T Plaka” alma hakkını elde edenler, idarenin onayına müteakip, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi ile ilan panolarında duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 6. “T Plaka” alma hakkını elde edenler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce Mersin Valiliği İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne bildirilecektir.

j)“T Plaka” almaya hak kazananlar teklif zarflarında yer alan bedellerini ve Katma Değer Vergisi bedelini; ihale sonucunun açıklanmasını takiben 30 (Otuz) iş günü içerisinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Merkez Veznesi'ne yatıracaktır. k)İhaleyi kazanamayanlara Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca teminatları iade edilecektir.
l)İhale bedeli ile KDV'nin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Merkez Veznesi'ne yatırılmasından ve buna ilişkin alınan tahsilat makbuzunun Mersin Büyükşehir Belediyesi Ticari Plakalar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmesinden sonra 15 (On Beş) iş günü içinde “Ticari Taşıt Tahsis Belgesi” düzenlenecektir.
m)Ticari Taşıt Tahsis Belgesi alımını takiben 60 (Altmış) İş günü içerisinde “T Plaka” ile ilgili yapılması gereken bütün tescil işlemleri Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü veya bağlı ilçe tescil şubelerinde tamamlanarak Ulaşım Daire Başkanlığı Ticari Plakalar Şube Müdürlüğünden İşletme Ruhsatı almaları gerekmektedir, bu süre içerisinde “T Plaka” ile ilgili gerekli tescil ve ruhsat işlemlerini yaptırmayıp plakayı araca tescil “ettirmeyenlerin (resmi belgeli mücbir sebepler dışında) “T Plaka” alma hakları iptal edilecek ve yatırmış olduğu Tüm bedeller taraflarına iade edilmeyecektir.
n)Satın alınan “T Plaka” spekülatif kazanca neden olunmaması için, veraset yolu ile yapılan intikaller hariç tescil tarihinden itibaren üç (3) yıl süre ile bir başka kişiye satılamayacak/devredilemeyecek ve herhangi bir şekilde hibe edilemeyecektir.
o)İhale sonucu “T Plakalı” araç sahibi olan kişinin beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun yetkililerce tespit edilmesi halinde, aldığı “T Plaka” UKOME Genel Kurulu'nca iptal edilerek, yalan beyanda bulunma suçu ile Mahkemeye verilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR