SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait 35 adet T plaka ihale usulü satışa çıkarılmıştır

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01152821
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

HEDEF HALK 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1-Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 tarih, 4/52 sayılı kararı ve Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 23.01.2020 tarih ve 1-17 sayılı kararı gereği; Atakum İlçesi, İlkadım İlçesi ve Canik İlçesinde faaliyet göstermek üzere aşağıdaki tabloda yazılı olan ticari taksilerin ( T Plakalı) 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2-İhale Şartnameleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü Merkez veznesine 250,00.-TL (ikiyüzelli) yatırılarak, alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Ulaşım Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.

3-Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunabileceklerdir.

4-Aşağıdaki tabloda yazılı olan 35 Adet T Plakanın ihalesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hizalarında yazılı olan tarih ve saatlerde yapılacaktır. (İhaleler aşağıdaki saatlerde başlayacak ihale sonuçlanana kadar devam edecektir)

SIRA NO

TİCARİ (T) PLAKASI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

55 T 0001

01.04.2020 – ÇARŞAMBA GÜNÜ

SAAT: 10.00

2

55 T 0002

01.04.2020 – ÇARŞAMBA GÜNÜ

SAAT: 15.00

3

55 T 0004

02.04.2020 – PERŞEMBE GÜNÜ

SAAT: 10.00

4

55 T 0007

02.04.2020 – PERŞEMBE GÜNÜ

SAAT: 15.00

5

55 T 0009

03.04.2020 – CUMA GÜNÜ

SAAT: 10.00

6

55 T 0011

03.04.2020 – CUMA GÜNÜ

SAAT: 15.00

7

55 T 0015

06.04.2020 – PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT: 10.00

8

55 T 0016

06.04.2020 – PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT: 15.00

9

55 T 0017

07.04.2020 – SALI GÜNÜ

SAAT: 10.00

10

55 T 0018

07.04.2020 – SALI GÜNÜ

SAAT: 15.00

11

55 T 0030

09.04.2020 – PERŞEMBE GÜNÜ

SAAT: 10.00

12

55 T 0038

09.04.2020 – PERŞEMBE GÜNÜ

SAAT: 15.00

13

55 T 0042

15.04.2020 – ÇARŞAMBA GÜNÜ

SAAT: 10.00

14

55 T 0058

15.04.2020 – ÇARŞAMBA GÜNÜ

SAAT: 15.00

15

55 T 0066

16.04.2020 – PERŞEMBE GÜNÜ

SAAT: 10.00

16

55 T 0067

16.04.2020 – PERŞEMBE GÜNÜ

SAAT: 15.00

17

55 T 0068

17.04.2020- CUMA GÜNÜ

SAAT: 10.00

18

55 T 0077

17.04.2020- CUMA GÜNÜ

SAAT: 15.00

19

55 T 0078

20.04.2020- PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT: 10.00

20

55 T 0079

20.04.2020- PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT: 15.00

21

55 T 0080

21.04.2020- SALI GÜNÜ

SAAT: 10.00

22

55 T 0082

21.04.2020- SALI GÜNÜ

SAAT: 15.00

23

55 T 0091

22.04.2020- ÇARŞAMBA GÜNÜ

SAAT: 10.00

24

55 T 0094

22.04.2020- ÇARŞAMBA GÜNÜ

SAAT: 15.00

25

55 T 0101

24.04.2020- CUMA GÜNÜ

SAAT: 10.00

26

55 T 0106

24.04.2020- CUMA GÜNÜ

SAAT: 15.00

27

55 T 0107

27.04.2020- PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT: 10.00

28

55 T 0108

27.04.2020- PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT: 15.00

29

55 T 0109

28.04.2020- SALI GÜNÜ

SAAT: 10.00

30

55 T 0111

28.04.2020- SALI GÜNÜ

SAAT: 15.00

31

55 T 0112

29.04.2020- ÇARŞAMBA GÜNÜ

SAAT: 10.00

32

55 T 0113

29.04.2020- ÇARŞAMBA GÜNÜ

SAAT: 15.00

33

55 T 0115

30.04.2020- PERŞEMBE GÜNÜ

SAAT: 10.00

34-35

55 T 0119 - 55 T 0121

30.04.2020- PERŞEMBE GÜNÜ

SAAT: 15.00


5- Söz konusu Ticari Taksilerin(T Plaka) her birinin Muhammen Satış Bedeli KDV. Hariç 600.000,00.-TL. olup, ihalede artırma(yarışma) bu bedel üzerinden yapılacaktır.
6- Geçici teminat Muhammen Bedelin %3’ü olup, bahse konu Ticari Taksilerin(T Plaka) her birinin Geçici Teminat Bedeli ise 18.000,00.-TL. dir.
7- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (İhale esnasında nüfus kâğıdı katılımcı yanında bulunduracaktır.)

 2. İhale başvuru tarihi itibari ile en az 2 (iki) yıldır Samsun kentinde ikamet ediyor olduğuna dair Nüfus İdarelerinden alınmış “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi”,

 3. Türkiye’de tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

 4. İmza Sirküleri (Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri),

 5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, talepli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

 6. İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair resmi nitelikli belge (İhale tarihinden en fazla 15 gün önce Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili biriminden alınmış olması),

 7. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair resmi nitelikli belge (https://ekap.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx) adresinden sorgulanıp alınacaktır.

 8. Adli sicil kaydı belgesi, (Türk Ceza Kanununun 103, 104, 105, 109, 188, 190, 191, 227 sayılı maddeleri; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35. Maddesi ve Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen “mesleki saygınlık” hallerinden sabıka kaydının bulunmaması)

 9. İhale dokümanı bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

 10. Geçici teminatın verildiğini gösteren makbuz (Şartnamenin 3. maddesinde belirtilmiştir; 2886 Sayılı D.İ.K. ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.),

 11. İhale Şartnamesi ile 14.02.2020 tarih ve 46 sayılı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan Ticari Taksi Yönetmeliğini okuyup aynen kabul ettiğine dair yazılı belge,

 12. İsteklinin ihale sonucunda ticari taksi (T) plakası edinmesi durumunda ilgili meslek odasına kayıt olacağına dair noterden tasdikli taahhütname,

 13. En az “B” sınıfı sürücü belgesi,

 14. İsteklinin Ticari Taksi Yönetmeliği uyarınca “Ticari Araç Tahsis Belgesi” alma şartlarını sağlıyor olması ve ihale sonucunda ticari taksi (T) plakası edinmesi durumunda “Ticari Araç Tahsis Belgesi” alacağına dair noterden tasdikli taahhütname,

 15. Samsun Vergi Dairesi Başkanlığından alınacak mükellefiyet kaydı belgesi,

8-Teklifler şartnamenin 2. maddesinde belirtilen muhammen bedelden az olmamak üzere KDV hariç olduğu belirtilerek verilecektir.
İsteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.
Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.
İstekliler isterlerse, ihale evraklarını ve yazılı tekliflerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındı makbuzu karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı(Encümen Kalemi)’na da verebileceklerdir.
İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1. fıkrasında belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.
Ayrıca istekliler ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler mazeret kabul edilmez.
Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR