ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Otobüs hatları kiraya verilecektir

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 adet Narman, 9 adet Tortum ve 12 adet Oltu otobüs hattının ( İLÇE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ) 10 yıllık süreyle teker teker ihale edilerek kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.09.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MÜLKİYETİ ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT OLAN NARMAN, TORTUM VE OLTU İLÇELERİ OTOBÜS HATLARININ 10 YILLIK SÜREYLE HER HAT İÇİN İHALE EDİLMESİ İLE İLGİLİ İHALE İLANI


Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait olan 5 adet Narman, 9 adet Tortum ve 12 adet Oltu otobüs hattının ( İLÇE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ) 10 yıllık süreyle teker teker ihale edilerek kiraya verilmesi işidir.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 01/08/2019 tarih ve 678 sayılı kararı ile 5 adet Narman, 9 adet Tortum ve 12 adet Oltu otobüs hattının (İlçe Özel Halk Otobüsü) 10 yıllık süreyle ihalesine karar verilen işin tahmin edilen her bir hat için yıllık kira bedeli ve ihalenin geçici teminat miktarı aşağıdaki yer alan tablodaki gibidir.

SIRA NO NARMAN İLÇESİ GEÇİCİ TEMİNAT %3
( 1 YILLIK )
KDV HARİÇ MUHAMMEN
10 YILLIK KİRA BEDELİ TL
1 1 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
2 2 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
3 3 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
4 4 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
5 5 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
SIRA NO TORTUM İLÇESİ GEÇİCİ TEMİNAT %3
( 1 YILLIK )
KDV HARİÇ MUHAMMEN
10 YILLIK KİRA BEDELİ TL
1 1 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
2 2 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
3 3 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
4 4 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
5 5 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
6 6 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
7 7 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
8 8 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
9 9 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
SIRA NO OLTU İLÇESİ GEÇİCİ TEMİNAT %3
( 1 YILLIK )
KDV HARİÇ MUHAMMEN
10 YILLIK KİRA BEDELİ TL
1 1 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
2 2 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
3 3 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
4 4 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
5 5 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
6 6 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
7 7 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
8 8 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
9 9 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
10 10 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
11 11 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL
12 12 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI 240,00.TL 80.000,00.TL

Yukarıda yeri ile muhammen bedeli belirtilen ihale Büyükşehir Belediyesinin yetkili organlarının kararları esas alınarak, 5 adet Narman, 9 adet Tortum ve 12 adet Oltu İlçe otobüs hattının 10 yıl süreli kira işi ihalesi 12/09/2019 Perşembe günü saat 14:30 da Büyükşehir Belediyesi 3. katında yemekhane yanında bulunan Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif artırma usulü ile yapılacaktır.
İHALEYE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

 2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek,

 3. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi,

 4. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

 5. Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

 6. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat (tahmin edilen bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.)

 7. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi istenilen belgelerin her bir ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır

 8. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

 9. Şartname ve ekleri ücreti mukabilinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

 10. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 11. 2886 Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar.

 12. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.


İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR