SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif motorlu araçlar satılıktır

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ambulans, otomobil, kamyon ve kamyonet
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Adalet Mah.100.Yıl Blv.No:232 A Blok 1.Kat toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Satışı Yapılacak Araçlar

Sıra No Plaka No Cinsi Modeli ve Markası Niteliği Ait Olduğu İdare Hasar Oranı % Tahmini Bedel (TL) Alınacak KDV Oranı % Geçici Teminatı (TL) Bulunduğu Yer İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 55 LR 914 Kamyonet 1997 Renault Tolle - Benzinli Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 2.000,00 18 400,00 Teknik Birim Garajında 18/12/2018 09/30
2 55 LK 312 Ambulans 2004 Fiat Ducato -Dizel Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 5.000,00 18 1.000,00 Sağ.Müd. Garajında 18/12/2018 10/30
3 55 SZ 368 Ambulans 2006 Ford Transit - Dizel Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 6.000,00 18 1.200,00 Teknik Birim Garajında 18/12/2018 11/30
4 55 BF 762 Ambulans 2008 Fiat Ducato - Dizel Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 10.000,00 18 2.000,00 Teknik Birim Garajında 18/12/2018 13/30
5 55 LN 412 Ambulans 2007 Ford Transit - Dizel Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 10.000,00 18 2.000,00 Teknik Birim Garajında 18/12/2018 14/30
6 55 LY 975 Ambulans 1999 Ford Transit - Dizel Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 7.000,00 18 1.400,00 Teknik Birim Garajında 18/12/2018 15/30
7 55 GS 112 Ambulans 2003 Ford Transit - Dizel Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 9.000,00 18 1.800,00 Teknik Birim Garajında 18/12/2018 16/30
8 55 FB 312 Ambulans 2007 Ford Transit - Dizel Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 10.000,00 18 2.000,00 Teknik Birim Garajında 19/12/2018 09/30
9 55 ZD 320 Ambulans 2002 Peugeot Boxer - Dizel Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 5.000,00 18 1.000,00 Teknik Birim Garajında 19/12/2018 10/30
10 55 KP 675 Ambulans 2002 Peugeot Boxer - Dizel Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 5.000,00 18 1.000,00 Teknik Birim Garajında 19/12/2018 11/30
11 55 BA 212 Ambulans 2007 Ford Transit - Dizel Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 10.000,00 18 2.000,00 Teknik Birim Garajında 19/12/2018 13/30
12 55 LV 988 Kamyonet (Kapalı Kasa) 1998 Fiat Ducato - Dizel Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 4.000,00 18 800,00 112 Komuta Garajında 19/12/2018 14/30
13 55 AJ 568 Ambulans 2007 Ford Transit - Dizel Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 10.000,00 18 2.000,00 112 Komuta Garajında 19/12/2018 15/30
14 55 DR 935 Otomobil 1992 Renault 12 Tsw-Benzinli Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 4.000,00 1 800,00 Sağ.Müd. Garajında 19/12/2018 16/30
15 06 U 8654 Otomobil 1990 Renault R1339-Benzinli Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 3.000,00 1 600,00 Sağ.Müd. Garajında 20/12/2018 09/30
16 55 LV 987 Kamyonet (Panelvan) 1999 Ford Transit Lcy Uzun - Benzinli Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 7.000,00 18 1.400,00 112 Komuta Garajında 20/12/2018 10/30
17 06 RZV 43 Otomobil 1994 Tofaş Kartal - Benzinli Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 5.000,00 1 1.000,00 Sağ.Müd. Bahçesinde 20/12/2018 11/30
18 06 KOR 86 Kamyonet (Açık Kasa) 2001 Desoto AS 250 - Dizel Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 10.000,00 18 2.000,00 Sağ.Müd. Garajında 20/12/2018 13/30
19 55 EP 480 Otomobil 1994 Tofaş Kartal - Benzinli Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 2.000,00 1 400,00 Sağ.Müd. Garajında 20/12/2018 14/15
20 55 AT 459 Kamyon 1983 Fiat 50 NC - Dizel Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 4.000,00 18 800,00 Sağ.Müd. Garajında 20/12/2018 15/00
21 55 KC 500 Otomobil 1994 Tofaş Kartal - Benzinli Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 2.000,00 1 400,00 Sağ.Müd. Garajında 20/12/2018 15/45
22 55 BF 765 Ambulans 2008 Fiat Ducato - Dizel Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 50 10.000,00 18 2.000,00 Sağ.Müd. Garajında 20/12/2018 16/30

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınırların; 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İle hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Adalet Mah.100.Yıl Blv.No:232 A Blok 1.Kat toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır.
1-İhaleye Katılacakların:

  1. Tebligat için Türkiye’de adresi gösterir belge ( Adres Beyanı),
  2. Gerçek Kişilerin T.C.kimlik numarasını,tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
  3. Geçici Teminata ait belge, ( Mevduat veya katılım bankalarından alınacak ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterir süresiz teminat mektupları,Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
  4. Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2018) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklif de bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

2- İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı,şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak Teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli Taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı,silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
3- Komisyonlar,gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
4- Satışı yapılan araçlar mevcut hali ile ihaleye çıkarılmıştır. Araçların çalıştırılması ve nakliyesine ilişkin tüm giderler, satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya ait olup, ihale sonrası araçlarla ilgili olarak idareden her hangi bir talepte bulunulmayacak, istekli veya istekliler ihaleye katılmakla bu durumu kabul etmiş sayılacaklardır.
5- Satışı yapılacak taşınırlara ait şartname, mesai saatleri içerisinde Adalet Mah.100.Yıl Blv.No:232 A Blok 1.Kat İlkadım / SAMSUN adresinde bulunan Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Biriminde ücretsiz görülebilir ve alınabilir.
6- Satışı yapılacak araçlar; Müdürlüğümüz Garajı, Müdürlüğümüze bağlı Teknik Birim Garajı ve 112 Komuta Garajında görülebilir.
7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.samsun.saglik.gov.tr/ adresinde öğrenilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR