KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konya Büyükşehir Belediyesi ihale usulü ile " T plaka" satışı yapacaktır

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 adet ticari taksi plakası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TİCARİ TAKSİ PLAKASI VERİLMESİ İHALE İLANI

  1. Hadim İlçesinde Konya Büyükşehir Belediyesi adına tescilli aşağıda belirtilen Ticari Taksi plakalarının 30 yıl müddetle verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile yapılacaktır.

  2. İhale, 21.01.2020 Salı günü Saat 15.00’dan itibaren Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak olup, her plakanın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

  3. Ticari plakaların muhammen bedelleri ile geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.

  4. İsteklilerin, 21.01.2020 Salı günü saat 12.30’a kadar istenen belgeleri, Belediye sarayı 5. Kat No: 519' daki Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğümüz bürosuna vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

  1. Dilekçe,

  2. Tebligat için adres beyanı,

  3. Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

d- Ehliyet fotokopisi (Müracaat edeceği araca uygun ehliyet sınıfı şartı aranır.)
e- İkametgah ilmühaberi, Adres Bilgileri Raporu (Plakanın kayıtlı bulunduğu İlçe Merkezinde 2 yıl ikamet etmiş olma şartı aranır.)
f- Vergi Dairesi mükellefiyet kaydı. (Tek geçim kaynağının sürücülük olma şartı aranır.)
g- Adli sicil kaydı (TCK’nın 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227. maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35. maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı aranır.)
h- Konya Büyükşehir Belediyesine ihale tarihi itibariyle vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge,
ı- Noter tasdikli imza beyannamesi,
i- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi,
6. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.
7. Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

Sıra
No.

İlçesi

Plaka Nosu
İhale
Konusu

Muhammen Bedeli
Geçici
Teminat
İhale Saati
1 Hadim 42 GGM 04 Ticari Taksi
Plakası
10.000,00 TL+KDV 300,00 TL 15.00
2 Hadim 42 GGM 05 “ “ 10.000,00 TL+KDV 300,00 TL 15.05
3 Hadim 42 GGM 06 “ “ 10.000,00 TL+KDV 300,00 TL 15.10

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR