BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bursa Büyükşehir Belediyesi ihale usulü ile " S plaka" satışı yapacaktır

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçindeki Mudanya İlçesine Kayıtlı Çalışmak Üzere 50 Adet Ticari Servis (S) Plakasının Ayrı Ayrı Satışı” ,Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçindeki Merkez İlçelerde(Osmangazi-Yıldırım-Nilüfer-Kestel-Gürsu) Kayıtlı Çalışmak Üzere 104 Adet Ticari Servis (S) Plakasının Ayrı Ayrı Satışı” işi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.10.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Kordinasyon Merkezi (UKOME) Kurulu’nun 23/08/2019 tarih ve 2019/159 sayılı kararı kapsamında; “Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçindeki Mudanya İlçesine Kayıtlı Çalışmak Üzere 50 Adet Ticari Servis (S) Plakasının Ayrı Ayrı Satışı” işi,

Mudanya :

Tahmin Edilen Bedel : 285.000,00-TL + KDV (1 Adet)
Geçici Teminat (1/5) : 57.000,00-TL

2- Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Kordinasyon Merkezi (UKOME) Kurulu’nun 23/08/2019 tarih ve 2019/167 sayılı kararı kapsamında; “Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçindeki Merkez İlçelerde(Osmangazi-Yıldırım-Nilüfer-Kestel-Gürsu) Kayıtlı Çalışmak Üzere 104 Adet Ticari Servis (S) Plakasının Ayrı Ayrı Satışı” işi,

Merkez (Osmangazi-Yıldırım-Nilüfer-Kestel-Gürsu) :

Tahmin Edilen Bedel : 300.000,00-TL + KDV (1 Adet)
Geçici Teminat (1/5) : 60.000,00-TL

Yukarıdaki ilanlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. İhaleler, Belediyemiz Encümenince 15/10/2019 Salı günü saat 15:00’da Belediyemizin Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır.

İhale şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi her bir ihale için 100,00-TL (KDV Dahil) bedel ile temin edilebilir.

İSTENİLEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER ŞAHISLAR
1. İmza Sirküleri 1. İmza Beyannamesi
2. Vekil ise Vekaletname 2. Vekil ise Vekaletname
3. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Servis Taşımacılığı Mesleki Nace Kodu 49.39.03 Olan Faaliyette Bulunduğunu ve Bu Faaliyeti Sürdürdüğünü Belirten “BTSO Faaliyet Belgesi”nin Aslı 3.Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde En Az 3 yıl İkamet Ettiğini Belirtir Nüfus İdarelerinden Alınmış “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi”nin Aslı
4. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Servis Taşımacılığı Faaliyetini Sürdürdüğünü Belirten “BTSO Ticaret Sicil Tasdiknamesi” 4.Muhtarlıktan veya Nüfus İdarelerinden Alınmış Nüfus Cüzdan Sureti
5.“Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi”nin Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi 5. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 4. Maddesi “ıı)” Bendi ve 34. Maddesi “d)” Bendide Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı
6. 49.39.03 Nace Kodlu Mesleğini İcra Ettiğini Belirtir Güncel “Ticaret Odası Belgesi”nin Aslı 6. Ticari Servis “S” Plakasının Takılacağı Aracın Kullanılabilmesi için Gerekli Sürücü Belgesi
7.Şirket Ortaklarının veya Temsilen Yetkilinin Bursa Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İkamet Ettiğini Belirtir Nüfus Müdürlüğünden “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi”nin Aslı, Muhtarlıklardan veya Nüfus Müdürlüklerinden Alınmış “Nüfus Cüzdan Sureti” 7. Ticari Servis “S” Plaka Almaya Hak Kazandığı Takdirde, İlgili İhtisas Odası Meslek Nace Kodu 49.39.03 olan Bursa Servis Aracı İşletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odası’na Kayıt olacağına ve BBB Taksi, Dolmuş, Minibüs, Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği Hükümlerini Yerine Getireceğine Dair Taahhütname Verecektir. (Oda Kayıt Belgesi Getirmeyenlere Çalışma Ruhsatı Verilmez)
8. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 4. Maddesi “ıı)” Bendi ve 34. Maddesi “d)” Bendide Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı 8. Şartname Alındı Makbuzu
(100,00.-TL KDV Dahil)
9. Şirketin “Vergi Levhası” Fotokopisi 9. Geçici Teminat Yatırıldığına Dair Makbuz
10. Şartname Alındı Makbuzu
(100,00.-TL KDV Dahil)
10.Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden alınmış “Borcu Yoktur Belgesi”
11. Geçici Teminat Yatırıldığına Dair Makbuz 11.Sosyal Güvenlik Kurumu’nda(SGK) hiçbir kaydının bulunmadığına dair yazı.
12.Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden alınmış “Borcu Yoktur Belgesi” 12.Vergi Dairesinden Alınacak Mükellefiyet Kaydı


İhale evraklarını belirtilen ihale günü saat 1400’a kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. 1.Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim etmeleri gerekmektedir. Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
İlan Olunur.
http://www.bursa.bel.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR