EDREMİT MİLLİ EMLAK SERVİSİ

1996 model Hyundai H100 kamyonet satılıktır (çoklu satış)

EDREMİT MİLLİ EMLAK SERVİSİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887537
Şehir : Balıkesir / Edremit
Yıl : 1996
Yayınlandığı Gazeteler

KÖRFEZ STAR 06.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KÖRFEZ STAR 12.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
H100 Tipi Kamyonet Dizel2476 silindir, SFC Tipi Motosiklet Benzinli 97 silindir, Arsa 349.98 m²
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Edremit Milli Emlak Müdür Yardımcısı Makam Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

EDREMİT MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALIN

S.NO

PLAKA NO

MARKASI /CİNSİ

MODELİ

TİPİ VE ÖZELLİKLERİ

MOTOR VE ŞASE NO

DURUMU

BULUNDUĞU
YER

TAHMİNİ BEDELİ (TL )

GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (TL)

İHALE
TARİHİ

İHALE
SAATİ

1-

10 DT 565

Hyundaı
(Tipi H100) Kamyonet

1996

H100 Tipi Kamyonet Dizel
2476 silindir

D4BAS096545
KMFFD27APTU233566

Tamiri ekonomik değildir.

Emniyet Otopark

3,500.00

1,050.00

22.11.2018

14:00

2-

10 LP 735

Mondıal
(SFC TİPİ) Motosiklet

2011

SFC Tipi
Motosiklet
Benzinli
97 silindir

150FMG0B111081
NMUSCGZF411000462

Tamir ile Kullanılır

Han Otopark

325.00

97.50

22.11.2018

14:30

SATIŞI YAPILACAK TAZINMAZ MALIN

S.NO

DOSYA NO

MAHALLE
KÖYÜ

MEVKİİ

CİNSİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ M²

HAZİNE HİSSESİ
MİKTAR (M²)

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (TL)

İHALE
TARİHİ

İHALE
SAATİ

1-

10080102845

Altınoluk

Arsa

1243

4

349.98

145.81

İMARLI

170,000.00

51,000.00

22.11.2018

15:00

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz ve taşınır mallar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Edremit Milli Emlak Müdür Yardımcısı Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a. Geçici Teminatın yatıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
b. Gerçek kişilerin, T.C. kimlik numaralarını bildirmeleri, Nüfus Cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) ve Yerleşim Yeri Belgesini vermeleri (Nüfus Müdürlüğünden alınmış), Özel Hukuk Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilikler adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
3- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Edremit Milli Emlak Servis Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
4- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, karar pulu ve tapu harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazın satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir.
5- Satışı yapılacak olan araçların satış bedeli üzerinden % 18 Kdv alınacaktır.
6-Satışı yapılacak araçların satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek olup, satış bedelleri üzerinden alınacak her türlü vergi, resim, harç, katkı payı vb. giderler alıcıya aittir.
7- Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37 nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
8- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- İhale ilanı https://balikesir.csb..gov.tr adresinde görülebilir.


İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR