TRABZON MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

12 (oniki) adet araç ihale ile satılacaktır

TRABZON MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Minibüs, kamyonet, otomobil (12 adet)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.03.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


TRABZON ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR

SIRA NO PLAKASI MODEL VE MARKA CİNSİ MOTOR VE ŞASE NO FİİLİ DURUMU BULUNDUĞU YER TAHMİNİ SATIŞ
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL) İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
DOSYA NO
1 61 ET 690 2004 Model FORD TRANSİT
ÖZEL AMAÇLI AMBULANS DİZEL SINIFI : M1
Minibüs HFFA3P67515
NMOLXXTTFL3P67515
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
İl Sağlık Müdürlüğü
Düzköy Yolu Üzeri Eski Tekel Binası
12.000,00 2.400,00 18.03.2020 09: 30 42-2134
2 61 LA 121 2004 Model FORD TRANSİT
ÖZEL AMAÇLI AMBULANS DİZEL SINIFI : M1
Minibüs 3P67503
NMOLXXTTFL3P67503
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
Yavuz Selim Kemik Hastalıkları
Hastanesi
11.500,00 2.300,00 18.03.2020 09:50 42-2133
3 61 AY 063 2003 Model FORD TRANSİT
ÖZEL AMAÇLI AMBULANS DİZEL SINIFI : M1
Minibüs EGM6100MOT000477
NMOLXXTTFL2A46437
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
Ahi Evren G.K.D.C. Egt. Ve Araştırma
Hastanesi
11.000,00 2.200,00 18.03.2020 10:10 42-2132
4 61 DU 731 1998 Model NİSSAN PICK UP 3.2 D/C 4X4 SE
DİZEL SINIFI : N1
Kamyonet QD32033583
JN1CJUD22Z0002878
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
Ulaştırma ve Altyapı Bakanalığı
XI. Bölge Müd. / Trabzon Liman İçi
16.000,00 3.200,00 18.03.2020 10:30 42-2138
5 61 EP 497 2002 Model PEUGEOT BOXER 233 JC2 Marka Kapalı Kasa DİZEL
SINIFI : N1
Kamyonet SOFIM81404322003444607
VF3233JC224004908
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş

İl Sağlık Müdürlüğü
Düzköy Yolu Üzeri Eski Tekel Binası
7.500,00 1.500,00 18.03.2020 10:50 42-2081
6 61 DC 239 2000 Model FORD TRANSİT
KAPALI KASAS DİZEL SINIFI : N1
Kamyonet EGM6100MOTO000490
SFALXXDJVLXJ17883
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
Fatih Devlet Hastanesi Otoparkı 9.000,00 1.800,00 18.03.2020 11:10 42-2189
7 61 EC 667 1997 Model RENAULT
BROEDWAY BENZİNLİ
SINIFI : M1
Otomobil C2JL717R228206
VF1L42305TR473804
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Cudibey İlköğretim Okulu Bahçesi
12.500,00 2.500,00 18.03.2020 14:00 42-2170
8 61 DH 222 2000 Model RENAULT
MEGANE 1.6 RTA
BENZİNLİ SINIFI . M1
Otomobil K7MA702R024546
VF1LAOF0522725760
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Cudibey İlköğretim Okulu Bahçesi
16.500,00 3.300,00 18.03.2020 14:20 42-2169
9 61 DD 160 2000 Model TOFAŞ FİAT M.131 DOĞAN 1.6 İE BENZİNLİ SINIFI : M1 Otomobil 131F30166659684
NM4131B0001280136
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 14.000,00 2.800,00 18.03.2020 14:40 42-2184
10 61 DD 162 2000 Model TOFAŞ FİAT
M 131 KARTAL 1.6 İE
BENZİNLİ SINIFI : M1
Otomobil 131F30166659331
NM4131B0001279896
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 14.000,00 2.800,00 18.03.2020 15:00 42-2185
11 61 DD 163 2000 Model TOFAŞ FİAT
M 131 KARTAL 1.6 İE
BENZİNLİ SINIFI : M1
Otomobil 131F30166659153
NM4131B0001279919
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 14.000,00 2.800,00 18.03.2020 15:20 42-2186
12 61 DD 164 2000 Model TOFAŞ FİAT
M 131 KARTAL 1.6 İE
BENZİNLİ SINIFI : M1
Otomobil 131F30166658945
NM4131B0001279866
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 14.000,00 2.800,00 18.03.2020 15:40 42-2187
AÇIKLAMALAR :
1- Yukarıda yerleri ve nitelikleri belirtilen araçlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle yapılacak olan satış ihaleleri; karşılarında belirtilen tarih ve saat de Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Hükümet Konağı D Blok 4. Katta bulunan Milli Emlak Müdürlüğü, Müdürlük Makam odasında) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar:
a) Geçici Teminatı yatırmaları, (Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler: 1- Tedavüldeki Türk parası, 2- Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları, 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Türk Parası olarak yatırılacak teminatlar, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğü Veznesine yatırmaları, Teminat Mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmesi gerekmektedir.
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah Belgesi) vermeleri,
c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,
ç) Nüfus cüzdan fotokopisi verilecek, asllıarı ihale esnasında ibraz edilecektir. Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir.
3- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Trabzon Çevre ve Şehricilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) görülebilir.
4- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması gerekmektedir.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.
7- Taşınır Malların, (Taşıt) satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek ve satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek KDV ve Karar Pulu bedelleri ise ayrıca tahsil edilecektir.Satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç, araç pulu bedeli, sigorta borcu bedeli, muayene borcu bedeli vb. bedelleri de alıcıya ait olup, ayrıca tahsil edilecektir. (Sözkonusu araçların satış bedellerine uygulanacak KDV oranlarında, Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığınca bildirilen KDV oranları esas
alıncakatır.)
8- Satılacak araçlar mevcut halleriyle ihaleye çıkarılmıştır. Araçların çalıştırılması ve nakliyesi ile satış sonrası tarfiğe uygunluk belgesi ve piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler için yapılan tüm masraflar alıcıya ait olup, ihale sonrası araçların çalışmaması / çalıştırılamaması veya yapılmış masrafların tahsili konularında idareden ((Trabzon Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü)) herhangi bir talepte bulunulamaz.
9- İhale ilanı, www.milliemlak.gov.tr ve www.trabzon.csb.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR