TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ TRABZON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TMO Trabzon Şube Müdürlüğü'nden araç satış ilanı

TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ TRABZON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926379
Şehir : Trabzon / Ortahisar
Yıl : 1990
Plaka & Uyruk : Türkiye (TR) Plakalı
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ''DEN GÜNEBAKIŞ 09.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ekonomik ömrünü doldurmuş olması sebebiyle trafikten çekilmiş olan Toprak Mahsulleri Ofisi Trabzon Şube Müdürlüğüne ait aşağıda bilgileri belirtilen iki adet araç satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TMO Trabzon Şube Müdürlüğü
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TRABZON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞ 2 ADET ARAÇ SATILACAKTIR

1 – İdarenin

a) Adresi:
Toprak Mahsulleri Ofisi Trabzon Şube Müdürlüğü Çömlekci Mah. Rıhtım Sk. No.22 Liman İçi Ortahisar / TRABZON
b) Telefon Numarası: 0 (462) 321 4706
c) Faks Numarası : 0 (462) 326 3936
d) Elektronik Posta Adresi:trabzon.teknik@tmo.gov.tr

2 – İhale Konusu İşin

a)Adı:
Araç satışı
a)Niteliği, Türü Ve Miktarı: Ekonomik ömrünü doldurmuş olması sebebiyle trafikten çekilmiş olan Toprak Mahsulleri Ofisi Trabzon Şube Müdürlüğüne ait aşağıda bilgileri belirtilen iki adet araç satılacaktır.
b)Teslim Yeri: TMO Trabzon Şube Müdürlüğü

3 – İhalenin

a) Yapılacağı Yer:
TMO Trabzon Şube Müdürlüğü
b) Tarih ve Saati : 22/01/2019 Salı günü saat 14:00 da
c) Tekrarı: Belirtilen tarih ve saatte ihalenin gerçekleştirilememesi durumunda aynı muhammen bedel üzerinden ve aynı doküman geçerli olmak üzere ihale 29/01/2019 Salı günü saat 14:00’da tekrarlanacaktır.

4 – Bu ihalede TMO İhale Yönetmeliğinin 22/3 maddesi doğrultusunda “Açık Artırma” usulü uygulanacaktır.
5 – İhaleye ait şartname ve ekleri KDV Dâhil 50,00 TL karşılığında Toprak Mahsulleri Ofisi Trabzon Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın alması zorunludur. Satılacak araçlar mesai saatleri içerisinde Toprak Mahsulleri Ofisi Trabzon Şube Müdürlüğünde görülebilecektir.
6 – İhale açık artırma yöntemiyle yapılacağından teklif mektubu verilmeyecektir. İhaleye katılım için istenen belgeler ile istekli tarafından imzalanmış ihale dokümanı kapalı zarf içerisinde sunulacaktır. Zarfın üzerine ihalenin adı ve teklif veren istekliye ait bilgiler yazılarak 22.01.2019 salı günü saat 14:00’ a kadar TMO Trabzon Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem servisine teslim edilecektir.
7 – Geçici ve kesin teminat tutarları: Bu ihaleye ilişkin geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü, kesin teminat tutarı ise teklif fiyatının %6’sı kadardır.
8 – İhale konusu araç satışı için TL cinsinden teklif verilecek olup tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olacaktır.
9 – Satışa sunulacak araca ilişkin bilgiler ve muhammen bedel aşağıda belirtilmiş olup, muhammen bedel üzerinden açık artırmaya gidilecektir.
10 – İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler:
a)Tebligat için adres beyanı
b)Geçici teminatın ödendiğine dair belge.
c)Araç satış şartnamesinin satın alındığına dair belge.
d)İstekli tarafından imzalanmış ihale dokümanı ( Şartname, Sözleşme)
e)İstekli gerçek kişi ise kimlik fotokopisi, tüzel kişi ise teklif vermeye yetkili olduğuna dair
belge ve imza beyannamesi veya imza sirküleri
f)Katılımcı vekil ise adına düzenlenmiş vekâletname ve noter tasdikli imza beyannamesi.
g)İstekli ortaklık ise ortaklık beyannamesi
11 – TMO 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp 4734 sayılı yasadan istisna kapsamında bulunduğundan ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

Satışa sunulan araçlara ait bilgiler ve muhammen bedelleri:

Sıra No

Plaka No

Marka ve Modeli

Cinsi

Model Yılı

Muhammen Bedel (KDV Hariç)

1

25 DS 140

Tofaş Doğan -1990

Otomobil

1990

5.650,00 TL

2

03 AR 924

Renault Toros -1992

Otomobil

1992

5.600,00 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR