YOMRA BELEDİYE BŞK.

Scoda Octavia marka otomobil ihale ile satılacaktır (çoklu satış)

YOMRA BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01100049
Şehir : Trabzon
Yıl : 2001
Plaka & Uyruk : Türkiye (TR) Plakalı
Yayınlandığı Gazeteler

KUZEY EKSPRES 15.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KUZEY EKSPRES 17.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye hizmet binası Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YOMRA İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARAÇ ve İŞ MAKİNESİ SATIŞ İLANI


Belediyemize ait aşağıda belirtilen araçların 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile artırma yoluyla satılacaktır.
1-İhale 24/12/2019 Salı günü saat 10:00’de Belediye hizmet binası Meclis Toplantı Salonunda, Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.
2-Satışı yapılacak olan araçlara ait şartname Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir, belediye veznesine yatırılacak 100 TL(yüz TL) bedel karşılığında satın alınabilir.
3-Araçlar ile ilgili Bilgiler:

Marka Cinsi Modeli Durumu Plaka Muhammen Bedeli
(KDV Hariç)
Geçici Teminatı (%3)
Scoda Octavia Otomobil 2001 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş 61 ES 007 20.000,00 TL 600,00 TL
Lada Otomobil 2008 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş 61 LA 393 29.000,00 TL 900,00 TL
Desoto Damperli Kamyon 1995 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş 61 LG 751 17.000,00 TL 550,00 TL
Fatih Çöp Kamyonu 1997 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş 61 LA 485 22.000,00 TL 700,00 TL
Bmc Çöp Kamyonu 2001 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş 61 LG750 25.000,00 TL 750,00 TL
Bucher Guyer Yol Yıkama Aracı 2003 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş 61 LG 592 10.000,00 TL 300,00 TL
Otoyol Otobüs (arazöz) 1995 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş 61 EF 451 15.000,00 TL 450,00 TL
Desoto Damperli Kamyon 1991 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş 61 LG748 20.000,00 TL 600,00 TL
MASTAŞ MST 444 4x4x4 Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici İş Makinesi 2006 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş - 25.000,00 TL 750,00 TL
MST TIANGONG PY180G Greyder İş Makinesi 2007 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş - 40.000,00 TL 1.200,00 TL
KOMATSU Greyder İş Makinesi 1986 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş - 55.000,00 TL 1.650,00 TL
XCMG Greyder İş Makinesi 2008 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş - 50.000,00 TL 1.500,00 TL
Daewoo Paletli Ekskavatör 2004 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş - 40.000,00 TL 1.200,00 TL


4- İhaleye girecek olanların kanuni ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesini dış zarfa koymaları gerekmektedir. İsteklilerin bir tüzel kişi olması halinde; şirketse Ticaret Odasına kayıt belgesi ile şirket imza sirkülerini Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kimselerin yetki belgesinin noter onaylı suretini ibraz etmek zorundadır.

5-2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez.

6- İhaleye gireceklerden geçici teminatı nakit olarak yatıracakların geçici teminatlarını belediyemiz tahsilat servisine ihalenin yapılacağı günün en geç ihale saatine kadar yatırması ve vezneden alınacak makbuzun teklif mektubu ile birlikte dış zarfa koymaları gerekmektedir. Yatırılacak geçici teminat Banka Teminat Mektubu olması durumunda ise teminat mektubu limit içi olacak ve dış zarfa konulacak.

7- Satışı yapılacak olan araçların satışı ihale kararının karar tarihinden itibaren 15(on beş) iş günü içerisinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir. Onaylandığı takdirde alıcıya yazılı tebligatta bulunulacaktır. Bu tebligatı alacak olanlar, tebligat tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde araç bedellerinin tamamını Belediyemiz veznesine yatırmak zorundadır. Aksi takdirde Protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat irat kaydedilir. Araç bedelini Belediyemiz tahsilat servisine yatırmasının ardından araç teslim edilecektir. Aksi durumda geçici teminat irat kaydedilir.

8- Muhammen bedel KDV hariç tespit edilmiş olup, açık artırmada verilecek fiyatlarda da KDV hariç olacaktır. Satın alınan araçlar ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, KDV ve sözleşme giderleri ile araçlar trafikten çekili olarak teslim edileceğinden çıkabilecek muayene bedelleri ve sigorta bedelleri ihalesi üzerinde kalan alıcıya aittir. Ayrıca ihalede satışı yapılacak olan 61 EF 451 plakalı 1995 model Otoyol marka otobüs ruhsatında otobüs olarak geçmekte olup aracın üst yapısı tadilat yapılarak arazöze dönüştürülmüştür. Bu aracı alacak olan istekliler bu koşulu kabul etmek kaydıyla aracı alacak olup aldıktan sonra araçla ilgili hiçbir ücret veya masraf belediyemizden talep etmeyecektir.

9-İhaleye katılacak isteklilerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaştırmak şartı ile 2886 sayılı kanunu 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

10-Satışı yapılan araçların bedeli ihale sonucunun istekliye tebliğini izleyen 15 iş günü içerisinde peşin olarak ödeyecektir.

11-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

11.1-Tebligat içi adres göstermek.
11.2-Vekaleten girecekler için noter tasdikli vekaletname.
11.3-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, dekont veya teminat mektubu.
11.4-Noterden İmza Sirküsü.
11.4-Şartnamenin satın alındığına dair makbuz.
11-5-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ortakların birlikte noter tasdikli imza sirküleri.
11-6-İstekli şirket olduğu takdirde kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından halen faaliyette olduğuna dair 2019 yılına ait bir belgeye haiz olması ve yetki belgesi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR