SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Samandağ Belediyesi'ne ait 4 adet araç ihaleyle satılacaktır

SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Samandağ Belediye Başkanlığına ait 4 adet araç ihaleyle satılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Samandağ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Meclis Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMANDAĞ BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4 ADET ARACIN SATIŞ İLANI

1. Belediyemiz araç parkında atıl durumda bulunan, kullanımları ekonomik olmayan aşağıda taşıt bilgileri belirtilen araçların 2886 sayılı kanunun 35 c ve 45. Maddesince açık teklif usulü ile Belediye Meclis Salonunda Belediye Encümeninden oluşan komisyon huzurunda 17.09.2019 tarihinde saat 10:00’da açık artırma suretiyle satılacaktır.

Adet Plakası Cinsi Model Markası Tipi Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi/
Saati
1 31SC001 OTOMOBİL 2015 FORD MONDEO 84.983,50 TL+KDV 2.600,00 TL 17.09.2019
10:00
1 31SE001 OTOMOBİL 2010 RENAULT FLUENCE 31.023,10 TL+KDV 1.000,00 TL 17.09.2019
10:10
1 31SV005 OTOMOBİL 2010 RENAULT MEGANE 21.204,62 TL+KDV 750,00 TL 17.09.2019
10:20
1 31SV434 OTOMOBİL 2009 RENAULT MEGANE 20.049,50 TL+KDV 750,00 TL 17.09.2019
10:30


2. Yukarıda muhammen bedeli, geçici teminatları belirtilen araçların satışı 17.09.2019 tarihinde saat 10:00’da encümen huzurunda başlanacaktır.
3. İsteklilerin, ihale günü en geç saat 09:50’e kadar istenen belgeleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen belgeler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. İhale bedeli üzerinden hesap edilecek yasal mevzuattan kaynaklanan aracın devrinden oluşacak vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan kişi tarafından ödenir. Sözleşme giderlerinin tamamı alıcıya aittir. KDV oranı % 1’dir.
5. İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 100,00.-TL karşılığında temin edilebilir.
6. İstekliler araçları mesai saatleri içerisinde Belediye araç parkında görerek, araçlarla ilgili bilgiyi Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden alabilir.
7. İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler
a) Şartname satın aldığına dair belge
b) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz
c) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi), Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
d) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi
e) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi
f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimsenin noter tasdikli imza sirküsü ve vekaletnamesi.
g) Samandağ Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge.
8- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
9- İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. ve 18. maddeleri gereği ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR