TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Namık Kemal Üniversitesinden 5 adet araç satışı yapılacaktır

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü (Değirmenaltı Yerleşkesi) 9.Kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(5 Adet Araç Satışı)

ARACIN MARKA GEÇİCİ
SIRA CİNSİ & MİKTARI TAHMİNİ TEMİNAT İHALE TARİHİ
NO İLİ İLÇESİ BULUNDUĞU YER (ADEDİ) BEDELİ BEDELİ VE SAATİ
MODEL
(%10)
TKNÜ Rektörlüğü Değirmenaltı 1993 Model 12/12/2019-09:30
01 Tekirdağ SüleymanPaşa Otomobil Renault 12TS 1 3.833,33 383,33
Yerleşkesi
02 Tekirdağ SüleymanPaşa TNKÜ Rektörlüğü Değirmanaltı Otomobil 1996 Model 1 3.666,66 366,66 12/12/2019-09:45
Fiat Tofaş
Yerleşkesi Kartal
Tekirdağ SüleymanPaşa TNKÜ Rektörlüğü Değirmenaltı 1994 Model 12/12/2019-10:00
03 Otomobil Fiat Tofaş 1 4.000,00 400,00
Yerleşkesi Şahin
1994 Model 12/12/2019-10:15
04 Tekirdağ SüleymanPaşa TKNÜ Rektörlüğü Değirmanaltı Otomobil Renault 12 TS 1 3.766,66 376,66
Yerleşkesi
Tekirdağ SüleymanPaşa TKNÜ Rektörlüğü Değirmenaltı 1994 Model 1 12/12/2019-10:30
05 Yerleşkesi Otomobil Renault 12 TS 3.766,66 376,66


1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda karşılarında belirtilen saatte Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü (Değirmenaltı Yerleşkesi) 9.Kat Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı sureti, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişilerde noter tasdikli imza sirküleri, ayrıca ihale tarihine göre ilan süresi içinde alınmış iş veya ikametgah adresini gösterir bir belgeyi, Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, satın almak istedikleri taşınır mala ait yatıracakları nakit geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubunu (Süresiz, limit içi ve teyit yazısı ile beraber) vermeleri gerekmektedir.

3- Tebligat adresinin, iş veya ikamet adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda, tebligat adreslerini gösterir belge gerekmektedir.

4- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.İhale konusu satılacak araçlar mesai saatleri dahilinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Namık Kemal Mah.Kampüs cad.no:1 Değirmenaltı yerleşkesi Rektörlük Otopark alanı) adresinden görülebilir. İhale Dökümanı http://imid.nku.edu.tr/ İhaleler/ adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı TC. Ziraat Bankası Hürriyet Mahallesi Şubesindeki TR57 0001 0027 0846 5855 4053 02 nolu hesabına yatırılması ve dekontun idareye sunulması halinde Üniversitemizin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir.

5-Yapılacak müracaatlar bizzat elden kapalı zarf ile yapılacaktır.Posta ve kargo ile başvurular kabul edilmeyecektir.

6-Her türlü vergi fon v.b zorunlu giderler ile Taşıta ait her türlü karayolu/ trafik/ teknik uygunluk belgelerini almak ve bu işlemlerin takibi ile çıkacak her türlü masraf alıcıya aittir.

7-İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

8- İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV (% 1) ve karar pulu bedeli ((% 0,569) alınacaktır.

9-Bu ihaleye ilişkin bilgiler http://imid.nku.edu.tr/ İhaleler/ adresinde görülebilir ve İrtibat :0 282 250 13 02

10-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR