ANKARA DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif marka ve modelde 3 adet araç satışa çıkarılmıştır

ANKARA DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Opel Vectra 1.6 GL AC  Marka 1997 Model Araç- Mıtsubishi Kamyonet    Çift Kabinli 2014 Model Araç-- Massey Ferguson Marka 1984 Model Traktör  886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar Yönetmeliğinin 40. maddesine göre Açık Teklif (Artırmalı) Usulü ile ihale edilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü İstanbul Caddesi No: 98 Kat: 6 İskitler/ANKARA adresinde ihale yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE MÜLKİYETİ KAMUYA GEÇİRİLMİŞ 3 ADET ARACIN SATIŞI İHALELERİ YAPILACAKTIR.


SIRA MUHAMMEN %3 GEÇİCİ
NO YERİN ADI PAZARLIK KONUSU BEDELİ TEMİNAT (TL)

01- Opel Vectra 1.6 GL AC Satış İhalesi 9.800,00 TL. + KDV 294,00 TL.
Marka 1997 Model Araç
02- Mıtsubishi Kamyonet (N1G) Satış İhalesi 59.500,00 TL. + KDV 1.785,00 TL.
Çift Kabinli 2014 Model Araç
03- Massey Ferguson Marka Satış İhalesi 11.750,00 TL. + KDV 352,50 TL.
1984 Model Traktör

NOT: İhale Bedelleri üzerinden KDV. Alınacaktır.
Yukarıda yeri ve niteliği belirtilen, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce Opel Vectra 1.6 GL AC Marka 1997 Model Aracın, Mitsubishi Kamyonet (N1G) Çift Kabinli 2014 Model Aracın ve Massey Ferguson Marka 1984 Model Traktörün satışı işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar Yönetmeliğinin 40. maddesine göre Açık Teklif (Artırmalı) Usulü ile 10.12.2019 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.30 ‘ da aşağıdaki şartlara göre, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü İstanbul Caddesi No: 98 Kat: 6 İskitler/ANKARA adresinde ihale yapılacaktır. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekir.
1-T.C. Vatandaşı olmak,
2-Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
3-Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
4-İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
5-Yukarıdaki belgeleri eksiksiz ibraz etmek.
6- İhaleye girebilmek için, istenilen belgelerle birlikte, 10.12.2019 (Salı) günü, saat: 14:30’a kadar T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü İstanbul Caddesi No: 98 Kat: 6 İskitler/ANKARA adresindeki İhale Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.
İhaleye iştirak edeceklerin yukarıdaki belgelerle girmek istedikleri İhaleye ait Muhammen bedelin % 3’ü olan Geçici Teminat bedelinin Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabı olan T.C. Ziraat Bankası Ankara İskitler Şubesi TR61 0001 0007 1357 3576 6750 02 no’lu hesabına, ihale günü ve saatine kadar yatırmaları gerekmektedir. İhaleye ait Şartname Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir ve görülebilir.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
N O T:
*Bahse konu Opel Vectra Araç, Mıtsubishi Kamyonet Araç ve Massey Ferguson Traktör Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı DKMP. Şefliği İdare Binası Garajında görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR