İZMİR İZBETON B.B.A.Ş.

Muhtelif marka model taşıt satılacaktır

İZMİR İZBETON B.B.A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00805695
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Ankara Asfaltı No:385 Naldöken-Bornova/İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.05.2018 10:00
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUHTELİF MODEL BİNEK ARAÇLARIN SATIŞI İLANI

İZBETON
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BETON VE ASFALT ENERJİ ÜRT.VE DĞT.TESİSLERİ SU KANAL. TİC. VE SAN. A.Ş.

Muhtelif Model Binek Araçlara ait Kapalı Zarf Usulü satışı ilan metni

1. İdarenin
a ) Adresi : ANKARA ASFALTI NO:385 NALDÖKEN-BORNOVA/İZMİR

b) Telefon- Faks Numarası : 0 232 4790909 – 0 232 4791745

c ) Elektronik Posta Adresi : izbeton@izbeton.com.tr

d) İlgili Personelin Adı-Soyadı: İdris ERBAY İdari İşler Sorumlusu 0 232 479 09 09 (4138 dahili)

2. İhale konusu hizmetin;

SIRA PLAKASI MARKASI-TİPİ MODELİ KM MUHAMMEN BEDEL
KDV DAHİL
1 35 AG 9328 RENAULT CLIO 1.2 16 V HB AUTHENTIQE 5 KAPI 2004 340.261 12.500,00 TL
2 35 AU 9286 FORD FOCUS 1.6 TDCI 4 KAPI GHİA 2007 240.466 18.000,00 TL
3 35 N 0353 RENAULT LAGUNA 1.5 DCI 110 PRIVILEGE BT 1A 2009 142.626 26.000,00 TL
4 35 S 0291 RENAULT MEGANE II Sedan Exception 1.5 dci 2009 205.475 21.000,00 TL
5 35 S 0294 RENAULT MEGANE II Sedan Exception 1.5 dci 2009 210.110 19.500,00 TL
6 35 S 0298 RENAULT MEGANE II Sedan Exception 1.5 dci 2009 209.618 20.000,00 TL
7 35 S 0182 RENAULT CLIO III HB AUTHENTQUE 1.5 DCI (65) 2009 203.626 17.000,00 TL
8 35 S 0236 RENAULT CLIO III HB AUTHENTQUE 1.5 DCI (65) 2009 282.725 17.000,00 TL
9 35 S 0360 RENAULT CLIO III HB AUTHENTQUE 1.5 DCI (65) 2009 260.179 18.000,00 TL
10 35 S 0268 RENAULT CLIO III HB AUTHENTQUE 1.5 DCI (65) 2009 285.655 18.500,00 TL
11 35 S 0283 RENAULT CLIO III HB AUTHENTQUE 1.5 DCI (65) 2009 313.510 18.500,00 TL
12 35 S 0349 RENAULT CLIO III HB AUTHENTQUE 1.5 DCI (65) 2009 306.629 18.000,00 TL
13 35 S 0357 RENAULT CLIO III HB AUTHENTQUE 1.5 DCI (65) 2009 292.001 19.000,00 TL
14 35 S 0410 RENAULT CLIO III HB AUTHENTQUE 1.5 DCI (65) 2009 332.386 18.000,00 TL
15 35 S 0436 RENAULT CLIO III HB AUTHENTQUE 1.5 DCI (65) 2009 241.806 17.500,00 TL
16 35 S 0443 RENAULT CLIO III HB AUTHENTQUE 1.5 DCI (65) 2009 227.003 17.000,00 TL
17 35 S 0466 RENAULT CLIO III HB AUTHENTQUE 1.5 DCI (65) 2009 231.030 18.000,00 TL
18 35 S 0470 RENAULT CLIO III HB AUTHENTQUE 1.5 DCI (65) 2009 294.670 17.000,00 TL
19 35 S 0475 RENAULT CLIO III HB AUTHENTQUE 1.5 DCI (65) 2009 266.781 17.500,00 TL
20 35 S 0485 RENAULT CLIO III HB AUTHENTQUE 1.5 DCI (65) 2009 253.381 16.500,00 TL
21 35 S 0489 RENAULT CLIO III HB AUTHENTQUE 1.5 DCI (65) 2009 258.859 18.000,00 TL
22 35 S 0493 RENAULT CLIO III HB AUTHENTQUE 1.5 DCI (65) 2009 399.176 15.500,00 TL
23 35 S 0508 RENAULT CLIO III HB AUTHENTQUE 1.5 DCI (65) 2009 257.856 17.000,00 TL
24 35 S 0516 RENAULT CLIO III HB AUTHENTQUE 1.5 DCI (65) 2009 293.802 18.000,00 TL
25 35 S 0517 RENAULT CLIO III HB AUTHENTQUE 1.5 DCI (65) 2009 219.186 17.500,00 TL
1 35 HDY 02 RENAULT KANGO EXPRESS KAPALI KASA 2001 447.884 6.500,00 TL
2 35 HTS 43 FORD RANGER 4X2 ÇİFT SIRA AÇIK SAC KASA 2000 480.078 15.000,00 TL
3 35 HKZ 74 FORD TRANSİT YAN CAMLI KAPALI KAMYONET 1998 499.804 8.000,00 TL


3. İhalenin
3.1 . Yapılacağı Yer : Ankara Asfaltı No:385 Naldöken-Bornova/İZMİR
3.2. İhale Tarihi : 23/05/2018 Çarşamba Günü Saati: 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

İsteklinin Tüzel veya gerçek kişi olması halinde;
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösterir dilekçe.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;


1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

İsteklinin Şahıs olması durumunda;
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösterir dilekçe
b) Nüfus Müdürlüğünden alınmış ikametgah ilmuhaberi (yerleşim belgesi)
c) Nüfus Müdürlüğünden alınmış onaylı nüfus cüzdanı örneği
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5. İhale dokümanı Ankara asfaltı No:385 Naldöken-Bornova/İZMİR adresinde görülebilir. Ancak İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.

7. İhale dökümanı satış bedeli 100,00.-TL' dır.

8. İhale kısmi teklife açık olup; İstekliler tekliflerini kısmi olarak verebileceklerdir.

9. İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin % 3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda teminat vereceklerdir. Geçici Teminatlar VAKIFBANK İZMİR TİCARİ ŞUBESİ TR28 0001 5001 5800 7287 556185 no' lu iban numarasına yatırılacak ve makbuzu teklif ekinde sunulacaktır.


İHALE 4734 SAYILI KİK. KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİMİZ HÜKÜMLERİNCE İHALEYİ TAMAMEN VEYA KISMEN YAPIP YAPMAMAKLA SERBESTTİR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR