ZONGULDAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Emlak Şefliği'nden araç/ticari taksi plakası satışı ve 3 adet tarım arazisi kiralama işi

ZONGULDAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Zonguldak Devrek'te 3 adet araç satışı, 1 adet ticari taksi plakası satışı ve 3 adet tarım arazisinin kiralama işi ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.07.2020 10:30
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEVREK KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Satışı Yapılacak Araçların :
Sıra No. Durumu Cinsi Markası Tipi Sınıfı Model Yılı Şase No Motor No Eski Plaka No Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Tamir İle Kullanılır Otomobil Renault R L179 5 VT. M 1 1995 VF1L17905TR330497 C1J791R349122 67 LV 114 6.000,00 180,00 13.07.2020 10:30
2 Tamir İle Kullanılır Otomobil Renault R 1339 5 VT. M 1 1995 ZONGTRSM3146 C1J791R325138 67 AT 301 7.000,00 210,00 13.07.2020 10:50
3 Tamir İle Kullanılır Hasta Nakil Aracı Cıtroen Jumper 35 LH M 1 2001 VF7233JC215946939 22003134819 67 AR 432 9.000,00 270,00 13.07.2020 11:10
Satışı Yapılacak Ticari Taksi Plakasının :
Sıra No. Cinsi Taksi Durağı Adresi Plaka No Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
4 Ticari Taksi Plakası Meydan Taksi Durağı Devrek / Zonguldak 67 T 4001 80.000,00 2.400,00 13.07.2020 11:30
Kiralaması Yapılacak Taşınmazların :
Sıra No. Taşınmaz No. Bulunduğu Yer Pafta No. Ada No. Parsel No. Yüzölçümü (m2) Kiralanacak Yüzölçümü (m²) Kiralama Amacı Kira Süresi (Yıl) Cinsi İmar Durumu İlk Yıl Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
5 67060100895 Pınarönü Köyü F27c05d4c 115 15 6.640,18 6.640,18 Tarım ve Hayvancılık 5 (Beş) Hali Arazi İmarsız 1.550,00 465,00 13.07.2020 14:00
6 67060102220 Komşular Köyü F28a21d4b3a 117 59 14.661,87 14.661,87 Tarım ve Hayvancılık 5 (Beş) Arazi İmarsız 4.500,00 1350,00 13.07.2020 14:20
7 67060200096 Karabaşlı Köyü F28a17c1 D.H.T.A. _ 5.535,41 5.535,41 Tarım ve Hayvancılık 5 (Beş) Hali Arazi İmarsız 1.670,00 501,00 13.07.2020 14:40
1- Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen listenin 1-4 sıra numaraları arası taşınır mal satış, 5-7 sıra numaraları arası taşınmaz mal kiralama ihaleleri olup; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında gösterilen tarih ve saatte Devrek Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri içerisinde Devrek Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

3- İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdan sureti, kanuni ikametgah belgesini, teminat makbuzlarını, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesini ve imza sirküsünü, başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noterlikçe onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.

4- İstekliler, ihale saatine kadar ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler
kabul edilmez.

5- Komisyon, gerekçesini belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

6- Taşınırların satışına ilişkin KDV, diğer vergi, resim ve harç bedelleri ayrıca tahsil edilecektir.İlan Olunur.

NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR