MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mercedes marka araçlar satılacaktır

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2011 Model MERCEDES-S350, 2009 Model MERCEDES-E250
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT 2 ADET ARAÇ SATIŞI

Sıra No. Aracın Marka/Modeli/Tipi/Cinsi Plakası Model Yılı Muhammen Bedeli Geçici teminat Bedeli
1. MERCEDES-S350 44 BV 001 2011 165.000,00 TL 49.500,00 TL
2. MERCEDES-E250 44 PL 101 2009 79.000,00 TL 23.700,00 TL

İhale Tarihi:13.12.2018 Perşembe Saat:14:30
İhalenin Yapılacağı yer: Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu.
Doküman ile İlgili hususlar: İdari Şartname ve teknik Şartnameler Malatya Büyükşehir Belediyesi destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünde ücretsiz temin edilecektir.
Madde 1- İhaleye Katılacak İsteklilerden İstenen Belgeler:
1.1. Geçici teminat yatırıldığını gösterir dekont ve/veya Banka Teminat Mektubu.
1.2. Teklifler Açık İhale Usulüne göre verilecektir.
1.3. Kanuni ikametgâh belgesi (2018 yılı tasdikli ikametgâh belgesi)
1.4. Tebligat adresi.
1.5. Gerçek kişilerin tasdikli (TC kimlik numarası içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi.
1.6. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
1.7. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
1.8. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.
1.9. İstenen belgelerin aslı ya da noter tasdikli suretleri ibraz edilmek kaydıyla ihale dosyasında muhafaza edilmek üzere fotokopileri kabul edilecektir,
1.10.Ticaret ve sanayi odasında araç alıp satmaya yetkili olduğuna dair belge.
2.Geçici Teminat: Muhammen Bedelin % 30 dan dan az olamaz.
3.İdere İhaleyi yapıp yapmamakta serbestir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR